Open Life proponuje "Szmaragd " z UFK

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie  wprowadza do oferty "Szmaragd", czyli nowe ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym - donosi "Prnews.pl" (www.prnews.pl z .23.07.2013 r.). Jest  to 15-letnie ubezpieczenie o charakterze oszczędnościowo-inwestycyjnym, z płatnością składki przez 10 lat oraz z możliwością rozszerzenia produktu o funkcje ochronne.  Strategia inwestycyjna produktu oparta została o koszyk trzech indeksów umożliwiający ekspozycję na akcje wysoko dywidendowych spółek, płynne obligacje denominowane w USD o wysokim oprocentowaniu (High Yield) emitowane przez przedsiębiorstwa o ratingu poniżej inwestycyjnego oraz na rynek surowców. Według portalu, produkt zapewnia   ochronę 100 proc. opłaconych składek. Ponadto,  istnieje  możliwość odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30. dni od dnia jej zawarcia, blisko trzymiesięczny okres prolongaty składki oraz możliwość trzykrotnego zawieszenia opłacania składki miesięcznej. Zdaniem  Izabeli  Śliwowskiej,  wiceprezes zarządu Open Life TU Życie S.A, powyższe opcje są istotnym elementem, który  "zwiększa poczucie bezpieczeństwa klienta decydującego się na produkt długoterminowy ze składką regularną". 
Jak podaje "Prnew.pl",  w razie śmierci ubezpieczonego  świadczenie stanowić będzie "aktualna suma ubezpieczenia oraz wartość rachunku udziałów". Konstrukcja produktu daje klientom możliwość indywidualnego określenia wysokości sumy ubezpieczenia poprzez wybór jednej z dostępnych opcji jej podwyższenia. Tym samym klienci mają możliwość realizowania różnych celów w ramach jednej polisy.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT