Oszczędności z OFE do specjalnego funduszu państwowego?

PiS dokończy rozbiór OFE? Specjalny fundusz albo stopniowa likwidacja - zastanawia się "Gazeta Wyborcza"(Nr z 25.11.2015 r.). Dziennik pisze, iż  "nowy rząd PiS szuka nowych sposobów na zwiększenie przychodów budżetowych" oraz  "wycofuje się z wcześniejszych wyliczeń dotyczących dużych wpływów do budżetu z tytułu nowych podatków od banków i supermarketów, a przede wszystkim z uszczelnienia systemu podatkowego" . Według "Wyborczej", minister finansów bowiem  liczy już tylko na 2-3 mld zł zamiast 10 mld zł z uszczelnienia podatku VAT, a nie jest pewna  "obniżka VAT do wcześniejszych 22 proc." Czy aby móc  zwiększyć wydatki PiS zdecyduje się  na  stopniowe przejmowanie naszych emerytalnych oszczędności z OFE i w rezultacie całkowitą  likwidację  funduszy emerytalnych - mnoży pytania  "GW""? .
W opinii dziennik, wyrok   Trybunału Konstytucyjnego w sprawie OFE  otwiera rządowi furtkę  do całkowitej likwidacji II filara emerytalnego . Zdaniem Piotra Kuczyńskiego  z firmy doradczej Xelion,   byłoby to prawdziwą katastrofą dla warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych".
W tzw. obozie władzy  są zarówno  zwolennicy likwidacji  OFE - Janusz Szewczak, jak i zwolennicy  zwiększenia roli segmentu kapitałowego w systemie emerytalnym (Cezary Mech, były szef Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi).  

Rządowa prognoza  waloryzacji rent i emerytur w 2016 r. wynosi 0,52 proc.


Przy  tzw. " wskaźnikowej" waloryzacji emerytur i rent,  osoby  pobierające  najniższe świadczenia, w 2016 r.  dostałyby zaledwie  kilkadziesiąt groszy podwyżki. Natomiast  przyznanie dodatków  może z kolei zrujnować budżet - przestrzega  "Dziennik Gazeta  Prawna"(Nr  z 23.11.2015 r.).  Jak  wyjaśnia  gazeta,  dodatek  ten   mieliby otrzymać ci emeryci i renciści, których świadczenie nie przekracza wysokości przeciętnej emerytury, a więc  około  2 tys. zł.  "DGP" podkreśla zaś,  iż  z powodu deflacji waloryzacja wynikająca z przepisów będzie rekordowo niska, może wynieść nawet  0,04 proc. A to  "w praktyce oznaczałoby, że dla najniższych emerytur podwyżka wyniosłaby zaledwie... 30 gr, a dla przeciętnych – 80 gr". I dopiero osoby, których świadczenie wynosi 2,5 tys. zł, mogłyby liczyć na złotówkę podwyżki - pisze dziennik. W  tym,  najbogatsi emeryci dostający świadczenia w wysokości około  5 tys. zł otrzymaliby 2 zł podwyżki.
Rafał Benecki, główny ekonomista Banku ING, szacuje tegoroczną średnią deflację na 0,8–0,9 proc., a realny wzrost płac na ok. 4,5 proc. - podkreśla "DGP". Tymczasem rząd  prognozując w połowie br.  wydatki na waloryzację, założył , że deflacja wyniesie -0,2, a wzrost płac 3,6 proc. Zdaniem Rafała   Beneckiego, trudno jest  sobie wyobrazić jakąś ponadplanową waloryzację, "chyba że zostanie zmodyfikowany kluczowy program, jakim jest wypłata dodatków wychowawczych. Bo na wszystko nie wystarczy pieniędzy, zakładając, że dodatkowe dochody mogą wynieść jakieś 12–13 mld zł " - podaje dziennik. I przypomina, iż   premier Beata Szydło zapowiadała w exposé podwyżki najniższych świadczeń. "Stąd decyzja, żeby spodziewane oszczędności na waloryzacji przesunąć na jednorazowe dodatki do emerytur. Łącznie na ten cel rząd chciałby przeznaczyć ok. 2,3 mld zł".
Niewykluczone jednak, że i w 2017 r. rząd będzie musiał stosować jakiś specjalny tryb podwyższania emerytur, bo wskaźniki, na podstawie których robi się to ustawowo, nadal będą niskie. Według Rafała Beneckiego w przyszłym roku inflacja może średnio wzrosnąć do 1,3 proc. – nadal to będzie niska wartość. To, co może podciągnąć w górę wskaźnik waloryzacji, to wzrost płac. Benecki uważa, że w przyszłym roku może on wynieść 4,5 proc. średnio w roku.

Struktura aktywów OFE raczej bez  zmian  
 
W najbliższych latach struktura aktywów otwartych funduszy emerytalnych nie zmieni się znacząco - prognozuje "Rzeczpospolita"(Nr z 20.11.2015 r.), powołując się na opinię  przedstawicieli powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE) podczas Ogólnopolskiej Konferencji Emerytalnej w Piotrkowie Trybunalskim. I tak, zdaniem Grzegorza Chłopka, prezesa Nationale-Nederlanden PTE, fundusze pozostaną w najbliższych latach instytucjami ze znaczącą przewagą akcji, bo OFE nie mają specjalnej alternatywy inwestycyjnej. "Akcje wydają się ponadto najatrakcyjniejszymi aktywami. Dlatego struktura inwestycyjna nie będzie się znacząco zmieniała". Prezes  Chłopek prognozuje także  dalsze wychodzenie na zagraniczne rynki w poszukiwaniu płynności niezbędnej do realizacji comiesięcznych transferów do ZUS z tytułu mechanizmu suwaka - pisze gazeta. A  "inwestycje zagraniczne są niezbędne do dywersyfikacji portfela by uzyskać mniejszą zmienność stóp zwrotu" - dodaje. W jego opinii, zagrożeniem dla OFE poza ryzykiem politycznym jest gwałtowne pogorszenie wyników inwestycyjnych.

Będzie projekt ustawy o tzw. dodatkach do świadczeń emerytalno-rentowych


Według "Rzeczpospolitej"(Nr z 18.11.2015 r.),  Stanisław Szwed, Krzysztof Michałkiewicz i Marcin Zieleniecki, nowi wiceministrowie w resorcie rodziny, pracy i polityki społecznej  zapowiadają  m.in. uporządkowanie sytuacji w Zakładzie  Ubezpieczeń Społecznych,  Narodowy Program Zatrudnienia czy  wprowadzenie minimalnej  płacy  godzinowej. I tak, zdaniem  Marcina  Zielenieckiego,  który odpowiada  za departament ubezpieczeń społecznych i koordynację systemów zabezpieczenia społecznego,  priorytetowe są plany  obniżenia wieku emerytalnego.  Wiceminister Zieleniecki przyznał, iż    w związku ze zbliżającym się terminem waloryzacji świadczeń emerytalnych,   resort  zajmie się  przede wszystkim przygotowywaniem   projektu  ustawy  o  tzw. dodatkach do świadczeń emerytalno-rentowych - pisze gazeta.  W opinii wiceministra Zielenieckiego,  obecnie ważnym  problemem jest także  sprawa zarządu ZUS-u.
"Skład zarządu jest bardzo nieliczny  w tej chwili, nie ma prezesa, który jest odrębnym organem ZUS-u, mamy osobę pełniącą obowiązki" - stwierdził w dzienniku   Zieleniecki. Podkreślił jednocześnie, iż "jest na pewno problem procedury powoływania prezesa ZUS".  
Obecnie funkcję p.o. prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pełni  Elżbieta Łopacińska.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT