PZU Życie rozważa produkt oparty o tzw. odwróconą hipotekę

Ubezpieczyciele wspólnie z bankami, sondują rynek w sprawie  opłacalności wprowadzenia nowej oferty dla przyszłych emerytów – tzw. odwróconej hipoteki.
Polega ona  na  tym – podaje „Gazeta Prawna”(Nr z 05.05.2008 r.)  - iż pod zastaw posiadanej nieruchomości bank wypłaca przyznaną kwotę kredytu w comiesięcznych ratach (bank pożycza od kilkunastu do kilkudziesięciu procent wartości nieruchomości  i  jest to uzależnione od wartości nieruchomości i wieku kredytobiorcy, przy czym starsza osoba dostanie więcej). Adresatami tego typu oferty są najczęściej osoby powyżej 60. roku życia. Według gazety, jeśli odwrócony kredyt hipoteczny jest udzielany młodszym osobom, to bank czy towarzystwo ubezpieczeniowe ustala z góry czas, w jakim będzie wypłacać pieniądze. Przy czym  przez cały czas nieruchomość zastawiona pod kredyt jest własnością kredytobiorcy. Spłata całej kwoty kredytu wraz z odsetkami następuje w momencie sprzedaży nieruchomości, czy to w wyniku śmierci właściciela czy przeprowadzki do innej nieruchomości.. W momencie spłaty kredytu cała nadwyżka ponad wysokość kredytu pozostającego do spłaty trafia do kredytobiorcy, jeśli spłaca on kredyt w wyniku sprzedaży nieruchomości, lub do spadkobierców w przypadku śmierci kredytobiorcy.
„Gazeta Prawna” pisze, powołując się na szacunki   firmy Comperia.pl,  że przy wartości nieruchomości opiewającej na 200 tys. zł bank czy towarzystwo ubezpieczeniowe mogłoby udzielić kredytu w wysokości np. 120 tys. zł, co dałoby 600 zł miesięcznie przy założeniu, że wypłata takiego dodatku rozłożona byłaby na dziesięć lat..  Takie rozwiązanie nie musi oznaczać, że spadkobiercy zostaną pozbawieni pieniędzy – zauważa „Prawna” . Otrzymają oni kwotę pomniejszoną o kredyt, jaki wykorzystał dziadek lub babcia.
Według dziennika, PZU Życie planuje wprowadzenie produktu ubezpieczeniowego bazującego na odwróconej hipotece. Zastrzega jednak, że nie nastąpi to jednak w najbliższej perspektywie. W ocenie PZU Życie rynek produktów opartych na reverse mortgage jest stosunkowo płytki. Izabela Śliwowska z biura zarządzania produktami w PZU powiedziała gazecie, że  ubezpieczyciel liczy na to jednak, że z czasem będzie się to zmieniać (choćby ze względu na zmianę struktury demograficznej społeczeństwa). Obecnie PZU Życie pracuje nad produktem/produktami dedykowanymi osobom starszym. Śliwowska zastrzega jednak, że w pierwszej kolejności będą to jednak produkty oparte na tradycyjnym modelu (składka w formie pieniężnej - świadczenie w formie pieniężnej lub serwis), a następnie - oparte na innych formach płatności, w tym być może odwróconej hipotece.

Mocna ofensywa  Generali

Grupa Generali rozbudowuje swoją ofertę produktów inwestycyjnych dla klientów indywidualnych. Z początkiem maja br. linia produktów inwestycyjnych Generali wzbogacona została o produkt ze składką jednorazową, który pozwala na korzystne lokowanie nadwyżek finansowych, z możliwością dokonywania wpłat dodatkowych – informuje „Gazeta Ubezpieczeniowa” ( www.gu.com.pl ) z  05.05.2008 r. W ramach produktów „Generali Beneficio” oraz „Generali OmniProfit” klienci uzyskali możliwość zakładania polis inwestycyjnych ze składką jednorazową (dotychczas dostępne były tylko polisy ze składką regularną) oraz korzystania z rozbudowanej oferty inwestycyjnej, obejmującej teraz również atrakcyjne zagraniczne fundusze inwestycyjne. Wystarczy  5 tys. zł, które ulokować można w dowolnie wybrane instrumenty finansowe, obejmujące paletę 44 funduszy inwestycyjnych.  Polisa ze składką jednorazową posiada sumę  ubezpieczenia określoną na 101 proc. wartości rachunku. W każdym czasie ubezpieczający może na korzystnych warunkach wpłacać składki dodatkowe, które lokowane są na odrębnym rachunku jednostek uczestnictwa.  Klienci inwestujący swoje środki za pośrednictwem polis inwestycyjnych Generali otrzymali możliwość lokowania środków w 18 nowych Ubezpieczeniowych Funduszach Kapitałowych (UFK):  w 4 nowych  UFK zbudowanych  w oparciu o fundusze inwestycyjne z oferty 2 renomowanych instytucji finansowych: Noble Funds TFI i TFI UniKorona oraz w  14 nowych UFK opartych na zagranicznych funduszach inwestycyjnych, z których większość jest w Polsce dostępna wyłącznie w ramach oferty „Generali Beneficio” oraz  „Generali OmniProfit”. Do oferty Generali dołączone zostały fundusze oferowane przez renomowane instytucje finansowe, takie jak: JP Morgan, Franklin Tempelton, HSBC i BlackRock. Nowe UFK pozwalają klientom Generali inwestować na globalnych rynkach finansowych w niedostępne dotychczas instrumenty powiązane m. in. z metalami szlachetnymi, alternatywnymi źródłami energii oraz perspektywicznymi obszarami świata jak Ameryka Łacińska i Południowo-Wschodnia Azja.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT