Polisa dla żołnierza nie obejmuje wypadków w wyniku działań wojennych

Jak  donosi "Gazeta Wyborcza" (Nr z 17.08.2011 r.), polscy żołnierze wyjeżdżający na misje zagraniczne podpisują przed wyjazdem polisy ubezpieczeniowe, które "nie działają" na wojnie. Dziennik opisuje przypadek, kiedy to  PZU Życie, choć wypłaciło odszkodowanie poszkodowanym w Afganistanie, to  zażądało   potem od rannych żołnierzy  zwrotu pieniędzy. Towarzystwo  wypłaciło  pieniądze za dni spędzone w szpitalach w Polsce, a potem  zażądało  "zwrotu niesłusznie wypłaconych świadczeń".
"Wyborcza"  informuje, iż zawarta przez  żołnierzy polisa miała chronić ich finansowo przed "trwałym uszczerbkiem na zdrowiu spowodowanym nieszczęśliwym wypadkiem", a  okazało sie , iż ubezpieczyciel  odmawia wypłaty pieniędzy w związku z wypadkami w Afganistanie. Dlaczego ? Do wypadku doszło bowiem  w wyniku działań wojennych, a takie  przypadki nie są objęte ochroną ubezpieczeniową - podaje dziennik. 

Warta TUnŻ- wzrost składki, mniejszy zysk

Warta TUnŻ  w pierwszej połowie tego roku obniżyła  zysk. Na koniec czerwca 2011 r. odnotowała  15 mln zł zysku netto, podczas gdy w analogicznym czasie  rok wcześniej wypracowała 18,2 mln zł - podaje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 17.08.2011 r.).  Jak tłumaczy  w gazecie Jarosław Parkot, prezes zarządu ubezpieczyciela, jest to m.in.  efektem dokonywanych  inwestycji. Towarzystwo wprowadza bowiem do swojej oferty nowe produkty, "które mają zmniejszyć jego uzależnienie do Kredyt Banku i rozbudowuje sieć sprzedaży" –  informuje w dzienniku szef spółki życiowej Warty.  Jego zdaniem,  pomimo restrukturyzacji portfela udało się  towarzystwu zahamować spadek przypisu składki. W pierwszej połowie 2011 r.  Warta TUnŻ  odnotowała 8 proc. wzrost sprzedaży  i zebrała ponad 1,2 mld zł przypisu składki.

Axa na minusie

Życiowa spółka Axa w pierwszym półroczu 2011 r.  osiągnęła  wzrost przypisu składki o 34 proc. i  zebrała  łącznie z tego tytułu  502 mln zł. 
Jak pisze "Parkiet" (Nr z  16.08.2011 r.),  największa część przypisu -76 proc. -  pochodzi z ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, które jednocześnie odnotowały 60 proc. wzrost przypisu.  Według dziennika, spółka wypracowała  jednak w tym samym czasie  ujemny wynik finansowy na poziomie -22,4 mln zł.  Niestety,  pogorszył się także  wynik techniczny ubezpieczyciela  z minus 23 mln zł do minus 25 mln zł.
Zdaniem Jamesa Goada, dyrektora obszaru finansów Axa Życie, którego cytuje gazeta, jest to  " przede wszystkim skutek dłuższego czasu potrzebnego do wypracowania zysku przez produkty, które sprzedajemy. Ponadto, cały czas jesteśmy w trakcie budowania poziomu aktywów, który pozwoli nam w przyszłości osiągać zyski". 
I tak, w  pierwszym półroczu 2011 r.  majątkowa spółka Axa wypracowała przypis składki na poziomie 73,9 mln zł, co stanowi  wzrost o 123 proc. w porównaniu z I półroczem 2010 r. Z kolei wynik finansowy netto spółki w tym czasie  zamknął się stratą w wysokości -13,7 mln zł, zaś wynik techniczny pogorszył się z minus 13 mln zł do minus 16 mln zł.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT