Polisa z UFK

Podstawową funkcją ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (UFK) jest pomnażanie powierzonego kapitału. Na tradycyjną ochronę, czyli wypłatę świadczenia w wypadku śmierci ubezpieczonego czy jego inwalidztwa przeznaczana jest minimalna część składki. Jak informuje "Parkiet"(Nr z 27.04.2012 r.) najczęściej 99 proc. środków trafia do funduszu inwestycyjnego, a 1 proc. stanowi pokrycie kosztów ochrony. Według gazety, zdarza się , ze nawet  100 proc.  pieniędzy przeznaczone jest na pomnażanie kapitału, a składka ubezpieczeniowa jest pobierana z wartości jednostek, miesięcznie czy kwartalnie. A  podobnie jak w przypadku tradycyjnego funduszu inwestycyjnego, także w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym (UFK) oszczędzający decyduje, jaką politykę inwestycyjną chce prowadzić - pisze dziennik. Obecnie "przeważają rozwiązania, w których zakres ochrony jest zminimalizowany, często do symbolicznej złotówki".
W ofercie każdego ubezpieczyciela jest od kilku do kilkudziesięciu typów funduszy, różniących się  przede wszystkim strukturą portfela, ryzykiem inwestycyjnym, potencjałem wzrostu oraz opłatami (najczęstsze  to 1–2 proc. wartości aktywów).  Istotną cechą ubezpieczeń z UFK jest brak „podatku Belki" przy zmianie funduszu w ramach jednego towarzystwa oraz bardzo wysoka  opłata likwidacyjna w przypadku chęci zakończenia inwestycji przed końcem zadeklarowanego w umowie okresu - zauważa 'Parkiet".

Kiedy polisa na życie nie zapewni spłaty kredytu 

Polisa na życie jest jednym z dodatkowych zabezpieczeń stosowanych przy kredytach hipotecznych. Scedowana na bank  ma  gwarantować spłatę zobowiązań w razie śmierci kredytobiorcy. W opinii "Dziennika Gazety Prawnej" (Nr z 25.04.2012 r.)  nie zawsze działa. Albowiem kiedy "bank ma prawo wystąpić o odszkodowanie, spadkobiercy nie mogą domagać się ani wypłaty środków, ani nawet wytoczyć towarzystwu sprawy w sądzie" - pisze gazeta. Ponadto, towarzystwo ma prawo odmówić wypłaty środków z polisy wykupionej przy kredycie,  jeśli uzna, że ubezpieczony był chory przed wykupieniem polisy. "DGP" podaje, iż do Rzecznika Ubezpieczonych zwraca się co roku kilkadziesiąt osób, które mają problemy z wypłatą środków z takiej polisy. Na przykład  jedna ze skarg, którą otrzymał RzU  dotyczyła odmowy wypłaty odszkodowania, ponieważ towarzystwo uznało, że śmierć  klienta spowodowała choroba serca, która zaczęła się przed zawarciem polisy. Tymczasem sekcja zwłok  wykazała, że przyczyną śmierci była sepsa. Według dziennika, odmowy  wypłaty świadczenia zdarzają się, kiedy  klient zachorował w krótkim czasie od wykupienia polisy. "DGP" podaje, że często  to bank występuje o wypłatę odszkodowania i jeśli  "ubezpieczyciel odmawia, bank zwraca się do bliskich". A jeśli  "bank ma prawo wystąpić o odszkodowanie, spadkobiercy nie mogą domagać się ani wypłaty środków, ani nawet wytoczyć towarzystwu sprawy w sądzie".
W polisach występują także standardowe obostrzenia, np. odszkodowanie nie może być  wypłacone  jeżeli ubezpieczony popełnił samobójstwo albo śmierć jego spowodowało spożycie alkoholu.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT