Polisolokata z wadą

Zdaniem Marcina Krzykowskiego  z firmy Milliman, polisy  lokacyjne, pomimo dużych przychodów ze składek, nie  przynoszą jednak  równie wysokich zysków. Dlaczego? Jak tłumaczy "Rzeczpospolita"(Nr z 14.01.2009 r.) , taki stan rzeczy jest spowodowany niskimi prowizjami, które banki płacą ubezpieczycielom przy tego typu produktach.
Ponadto - pisze gazeta -  produkty tego typu z punktu widzenia  klienta mają również kilka wad. Na przykład w  przypadku polis strukturyzowanych, które pozwalają ominąć podatek Belki, nie wiadomo tak naprawdę, ile wyniesie z nich zysk. Konstruowane są one bowiem zazwyczaj w oparciu o wskaźniki giełdowe. Dlatego też, w sytuacji obecnego kryzysu, często spodziewane zyski mogą wynosić nawet zero. Według dziennika, trzeba zwrócić  również uwagę na brak transparentności tego typu produktów, w wyniku czego klient tak naprawdę nie wie, jaki procent zysku trafia bezpośrednio do niego.

Ubezpieczenie grupowe z opcją na wypadek  niezdolności do pracy

Swiss Re Advisers Polska, jeszcze w tym roku  powinno  wprowadzić pierwsze programy ubezpieczeń grupowych z opcją ubezpieczenia na wypadek niezdolności do pracy. Z szacunków wynika bowiem, że zainteresowanych  tego typu produktami  może być nawet około  10-15 proc.  zatrudnionych pracowników , ponieważ jest to ubezpieczenie przeznaczone dla osób zarabiających powyżej 3,5 tys. zł brutto - twierdzi w wywiadzie dla "Gazety Prawnej"(Nr z 14.01.2009 r.) Marcin Łuczyński, dyrektor biura Swiss Re Advisers Polska. W jego opinii - podaje dziennik - produktami tymi najbardziej zainteresowane powinny być osoby samotne, a także te obciążone kredytami.    Cena takiego ubezpieczenia będzie uzależniona od jego zakresu, momentu początku działania oraz wysokości wypłat. Zdaniem Marcina Łuczyńskiego, średnia składka powinna być o około trzy razy niższa od obecnie płaconej na ubezpieczenia rentowe. Ubezpieczenie takie zaczyna działać w chwili orzeczenia niezdolności do pracy wyuczonej, lub wykonywanej przez ubezpieczonego. Dyrektor  Łuczyński uważa, że najlepiej byłoby gdyby produkt ten zaczynał działać w chwili orzeczenia niezdolności przez ZUS, z zastrzeżeniem  możliwości dokonania samodzielnej oceny przez ubezpieczyciela. Podobnie, jeśli chodzi o zasady wypłaty tego typu świadczeń, powinny one być zbliżone do zasad ZUS.
 
CU Życie podniosło opłaty za zarządzanie UFK

Commercial Union  Życie podwyższyło opłaty za zarządzanie w większości oferowanych  ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK). Według gazety "Parkiet"(Nr z 14.01.2009 r.) przedstawiciele tego  towarzystwa ubezpieczeń  nie podają konkretnego powodu wprowadzenia podwyżki. W opinii  Bohdana Białoruckiego, rzecznika prasowego  CU, ubezpieczyciel przed i po podwyżce ma i tak opłaty  niższe od średnich opłat  rynkowych. Jak wynika z obliczeń Analiz Online, na które powołuje się dziennik, faktycznie stawki w CU, nawet po zmianach, nadal odbiegają od  około 0,5 proc. do 1,5 proc. od średniej rynkowej opłaty.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT