Polisolokata ze składką jednorazową lokomotywą rynku

Po  trzech kwartałach  2012 r. Benefia odnotowała  blisko 440 proc. wzrost przypisanej składki. "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 17.12.2012 r.) wyjaśnia, iż tylko ze   sprzedaży polisolokat  towarzystwo zebrało około 2 mld zł. W opinii Wolfganga Stockmeyera, prezesa Benefii, ubezpieczyciel  osiągnął tak wysoką sprzedaż dzięki umowom, jakie firma podpisała m.in. z BRE Bankiem i BGŻ, oraz rozwojowi własnej sieci dystrybucji – pisze gazeta. Jak twierdzi w  "DGP", jeśli   po roku klienci Benefii nie zdecydują się na przedłużenie polisolokaty i większość wycofa środki, firma będzie musiała pokazać duże spadki w zebranej składce.
Zdaniem gazety,  polisolokaty są popularne, ponieważ  oszczędzanie w formule ubezpieczenia "umożliwia osiągnięcie porównywalnego poziomu zysku jak w przypadku tradycyjnej lokaty bankowej. A ma wszystkie zalety ubezpieczenia na życie".  I tak,  już od pierwszego dnia obowiązywania umowy, klient jest objęty ochroną ubezpieczeniową i w przypadku jego śmierci osoba uposażona bez zbędnych formalności otrzymuje sumę ubezpieczenia, tj. sumę wpłaconych składek powiększoną o gwarantowany zysk - mówi prezes Benefii. Według niego, produkt firmy  ze składką jednorazową ma w swoim portfelu około 30 tysięcy klientów.
Zdaniem  Wojciecha Trybuszkiewicza, dyrektora departamentu bancassurance & affinity w Generali, "dyrektywa Komisji Europejskiej Solvency II, która wymusi konieczność alokowania kapitałów w odniesieniu do określonych wartości depozytów, może spowodować zniknięcie tego produktu z rynku".
W ciągu pierwszych  dziewięciu miesięcy br.  składka przypisana brutto w ubezpieczeniach na życie . wzrosła o 8,46 proc.  Towarzystwa  zebrały łącznie 14,6 mld zł, to jest  o 1,14 mld zł więcej niż rok wcześniej.

Szpitale zamierzają złożyć pozew zbiorowy przeciwko SP


Ubezpieczeniowa Grupa  Zakupowa Szpitali ( UGZS ) będzie koordynować pozew zbiorowy przeciw Skarbowi Państwa  tych szpitali, które przed nowelizacją ustawy o działalności leczniczej wykupiły ubezpieczenia na wypadek zdarzeń medycznych - donosi "Puls Biznesu"(Nr z 18.12.2012 r.). Gazeta podaje, powołując się na szacunki UGZS,  iż suma zapłaconych przez te placówki medyczne  składek  sięga  około  50 mln zł.  W opinii Krzysztofa  Mleczaka, reprezentującego UGZS,   ukarane zostały więc te podmioty, które postąpiły zgodnie z prawem.
Zdaniem Marka Wójcika, eksperta ds. zdrowia w Związku Powiatów Polskich,  szpitale poniosły szkodę i mają prawo do złożenia pozwu. "PB" podaje,  iż  UGZS zamierza  zaskarżyć nowe przepisy dotyczące obowiązkowych ubezpieczeń na wypadek zdarzeń medycznych do Trybunału Konstytucyjnego jeszcze zanim  wystąpi z pozwem zbiorowym przeciwko SP.

Nowela przepisów w sprawie równouprawnienia płci przy wyliczaniu składki do podpisu przez prezydenta RP

Podczas wyliczania składki za polisę zakład ubezpieczeń nie będzie mógł brać pod uwagę płci klienta - donosi "Rzeczpospolita"(Nr z 12.12.2012 r.). Jak przypomina gazeta,
ekspresowe zmiany w naszym prawie ubezpieczeniowym wymusił wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 1 marca 2011 r. w sprawie C-236/09 (Test-Achats).  Posłowie poparli zaproponowane przez Senat poprawki, aby nowela weszła w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw;  w przepisach pozostanie możliwość różnicowania wysokości składki ze względu na ciążę i macierzyństwo.
Do tej pory ubezpieczyciele mogli uwzględniać podczas kalkulacji składki fakt, że kobiety  dłużej i zdrowiej żyją oraz iż na ogół   bezpieczniej jeżdżą samochodami. 
Wyrok TS  wchodzi w życie 21 grudnia 2012 r. Orzeczenie Trybunału jest jednak powszechnie krytykowane - twierdzi "Rz" -  ponieważ "spowoduje podwyższenie składek za ubezpieczenia płaconych przez kobiety".
Nowela ma teraz  trafić  do podpisu prezydenta RP.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT