Polisy mają ponad 58, 25 proc. udział w rynku struktur

Polisa ubezpieczeniowa  była w pierwszym półroczu 2011 r. nadal najczęściej wykorzystywaną formą prawną w kreacji produktów strukturyzowanych.  Jeżeli jednak  dotychczas,  m.in. ze względu na brak podatku od zysków kapitałowych,  najpopularniejszymi  były ubezpieczenia na życie i dożycie, to obecnie zaś ten rodzaj  produktów utracił swoją dominującą rolę na rzecz polis z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK) – podaje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 04.11.20111 r.), powołując się na   raport portalu Structus.pl, poświęcony polskiemu rynkowi produktów strukturyzowanych w I połowie br. Itak, według raportu, wzrost popularności polisy z UFK zawdzięczą temu, iż są mniej kapitałochłonne dla ubezpieczycieli (wymagane są niższe rezerwy). "Structus.pl przypomina, iż jeszcze w I półroczu 2009 r. udział tego typu ofert był marginalny (na poziomie kilku proc.). W 2010 r. wzrósł do prawie 10 proc., natomiast na koniec czerwca 2011 r. ich udział w rynku wyniósł 34,4 proc." - pisze "GU". Natomiast  rynkowy udział  ubezpieczeń na życie i dożycie był na poziomie 23,85 proc. Podsumowując, łącznie ze strukturami w formie polis z UFK, produkty strukturyzowane w formie ubezpieczenia miały 58,25 proc. udział w rynku. Najwięcej ubezpieczeniowych struktur, w I poł. 2011 r. zaoferowało TUnŻ Europa.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT