Poprawa przygotowania kapitałowego firm do wejścia w życie unijnej dyrektywy Wypłacalność II (Solvency II)

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała wyniki ogólnoeuropejskiego badania wypłacalności firm ubezpieczeniowych - podaje "Parkiet"(Nr z 24.03.2011 r.). Według gazety, która powołuje się na  badanie przeprowadzone przez finansowy nadzór europejski w 2010 r.,  od 2008 r.  poprawiło się przygotowanie kapitałowe polskich ubezpieczycieli na wejście w życie unijnej dyrektywy Wypłacalność II (Solvency II).  Dziennik pisze, iż  stosunek nadwyżki kapitałowej wymaganej w ramach badań QIS 5 do obecnej nadwyżki kapitałowej dla całego sektora poprawił się o 9 proc. Przy tym  w przypadku ubezpieczycieli sprzedających polisy na życie poszedł w górę o 21 proc., a w przypadku towarzystw majątkowych spadł o 5 proc. Natomiast jeśli chodzi o spełnianie wymogów kapitałowych Solvency II, polskie towarzystwa są na przedostatnim miejscu w Europie; gorzej wypadła tylko Grecja, a najlepiej – Estonia. "Parkiet" podkreśla, iż 10 zakładów znalazło się poniżej progu 75 proc. pokrycia wymogów Solvency II.
Zbadano   26 towarzystw majątkowych ( 89 proc. rynku według przypisu składki brutto ) oraz  24 firmy  życiowe (89 proc. rynku mierzonego rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi).

Wysoki poziom koncentracji rynku

W 2010 r.  polski rynek ubezpieczeń nadal charakteryzował się wysokim poziomem koncentracji. Udział trzech największych towarzystw ubezpieczeń w przypisie składki brutto działu I wynosił 50,07 proc. (50,25 proc. w 2009 r.). Natomiast przy zwiększeniu  liczby ubezpieczycieli do pięciu, udział w wyniku sprzedażowym rynku życiowego zwiększał się do 62,6 proc. (64,79 proc. rok wcześniej). W przypadku sektora non-life wskaźniki te wyniosły odpowiednio 53,31 proc. i 65,53 proc.- informuje  "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 25.03.2011 r.). I tak,  w dziale I pozycję lidera obronił PZU Życie. Przypis składki firmy spadł (wyniósł  9 mld 300,2 mln zł  w stosunku do 9 mld 918,24 mln zł rok wcześniej) i odpowiadał udziałowi w rynku życiowym na poziomie 29,6 proc. Drugie miejsce przypadło w udziale TUnŻ Europa - 3 mld 915,53 mln zł (12,46 proc. ). Na trzecim miejscu uplasowało się TUnŻ Warta z 2 mld 517,9 mln zł zebranych składek (8,01 proc.).- podaje "GU" . Następne miejsca  zajęły ING TUnŻ z 1 mld 997,62 mln zł ( 6,36 proc.) oraz Nordea Polska TUnŻ z wynikiem 1 mld 938,91 mln zł ( 6,17 proc.) Warto przypomnieć, że  Nordea  w ub.r. wyprzedziła TU Allianz Życie , które  w klasyfikacji za rok 2009 znalazło się na 5. miejscu.
Według "Ubezpieczeniowej", na   rynku  majątkowym liderem  nieodmiennie jest PZU SA, zaś następni na podium to  STU Ergo Hestia (2 lokata) oraz TUiR Warta.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT