Posiadacze polis inwestycyjnych dostaną więcej uprawnień

Rada Ministrów  w dniu  16.06.2015 r.  przyjęła ustawę, która da większe prawa  posiadaczom takich polis inwestycyjnych . "Ale tylko tym, którzy kupili ubezpieczenie po dniu wejścia w życie ustawy" - pisze "Gazeta Wyborcza"(Nr z 16.06.2015 r.). Według dziennika,  jednak możliwość zerwania umowy wbrew wcześniejszym propozycjom Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie dotyczyła tylko nowych klientów. "Czyli ci, którzy kupili polisę wcześniej, nie zyskają żadnych praw" - podaje "Wyborcza". Natomiast beneficjenci zmian, czyli   nowi klienci, "będą mogli się łatwiej wycofać z nietrafionej inwestycji przed ustalonym terminem. Wtedy kary za zerwanie umowy zamiast dotychczasowych 100 proc. wpłaconych składek będą wynosiły maksymalnie 4 proc. wpłaconych składek lub do 4 proc. wartości jednostek w przypadku ubezpieczenia z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi" - informuje gazeta.
Ustawa ma też nakazać bankom i towarzystwom ubezpieczeniowym dokładne informowanie klientów o opłatach i ryzyku związanym z polisami inwestycyjnymi jeszcze przed podpisaniem umowy. Klienci mają również  wiedzieć, w co będą inwestowane ich składki oraz jakimi metodami będą wyceniane indeksy - informuje "GW". Ponadto, "rząd chce też wprowadzić obowiązek przeprowadzenia przez zakład ubezpieczeń analizy potrzeb ubezpieczającego lub ubezpieczonego przed zawarciem umowy ubezpieczenia o charakterze inwestycyjnym". A towarzystwo ubezpieczeń  będzie musiało rozłożyć w czasie prowizyjne wynagrodzenie agenta. .Według dziennika, nowa regulacja ma dać  też większe uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w sprawie kontroli nad oddziałami zagranicznych zakładów ubezpieczeń z Unii Europejskiej. Nadzór finansowy  ma dostać prawo ingerowania  w ofertę towarzystw ubezpieczeniowych; wydawania  dla towarzystw  rekomendacji oraz  kontrolowania  stosowania się do nich..
 
Ubezpieczenia  kredytu z  ograniczeniami ochrony

Ubezpieczenie kredytowe to dość skomplikowany produkt finansowy.  Niezależnie od tego, czy bank traktuje taką polisę jako obowiązkową, czy nie, klient powinien dokładnie sprawdzić zasady jej działania -   pisze "Prnews.pl"(www.prnews.pl z 15.06.2015 r.). A  charakterystyczną cechą ubezpieczenia kredytu  jest duża liczba wyłączeń i ograniczeń ochrony - twierdzi portal, powołując się na Ninę  Kuczyńską z porównywarki Ubea.pl .  Kredytobiorcy po zakupie polisy na życie muszą więc pamiętać, że ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania,  jeśli zgon był skutkiem niezastosowania się do zaleceń lekarza - ostrzega portal..  "Podobne wyłączenia ochrony obowiązują w przypadku, gdy dłużnik popełnił samobójstwo przed upływem pierwszych dwóch lat lub zmarł podczas wykonywania niebezpiecznej pracy" - twierdzi  Kuczyńska. Według niej, także  ubezpieczenia skutków utraty pracy też nie są wolne od "haczyków". Na przykład ubezpieczyciel może odmówić  spłaty rat kredytu (np. przez 6 lub 12 miesięcy),  jeśli dłużnik został zwolniony dyscyplinarnie albo grupowo. Ochrona ubezpieczeniowa nie działa również wtedy, gdy bezrobotny kredytobiorca zapomniał o rejestracji w urzędzie pracy. W przypadku polis zabezpieczających przed skutkami utraty pracy może się okazać, że ochrona nie obejmuje m.in. komplikacji związanych z porodem.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT