Powrót do polis zdrowotnych

Rząd wraca do pomysłu dodatkowych polis zdrowotnych - twierdzi "Rzeczpospolita" (Nr  z 13.12.2011 r.), podkreślając,   iż  już na początku stycznia  2012 r. trafią do konsultacji    przepisy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym, znajdujące  się w pakiecie projektów ustaw przygotowanym przez resort zdrowia. Według gazety, ich celem jest zapewnienie szybszego dostępu do świadczeń - zmiany mają ułatwić chorym dostęp do usług medycznych, a szpitalom dać dodatkowy zastrzyk finansowy. Dziennik pisze, iż  zgodnie z rządowym projektem,   publiczne lecznice będą mogły podpisywać kontrakty, oprócz Narodowego Funduszu zdrowia  także z firmami ubezpieczeniowymi. Towarzystwa  na podstawie umów ze szpitalami mają oferować pacjentom prywatne polisy, zaś Ci, którzy je nabędą będą mogli szybciej korzystać ze świadczeń. Jednak  pomimo wykupienia  dodatkowej  polisy, pacjent nie byłby zwolniony z opłacania składek zdrowotnych do NFZ.
Według "Rzeczpospolitej",  nową formą ubezpieczeń są zainteresowani przedstawiciele ubezpieczycieli. Towarzystwa uważają jednak, iż  projekt trzeba trochę doprecyzować.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT