Problemy AIG bez wpływu na bieżącą działalność Amplico Life

Sytuacja, w jakiej znajduje się AIG, Inc., nie ma wpływu na bieżącą działalność Amplico Life oraz na stabilność finansową spółki i bezpieczeństwo środków powierzonych jej przez klientów –podaje „Gazeta Ubezpieczeniowa” ( www.gu.com.pl ) z  07.09.2008 r. Chociaż Amplico Life S.A. jest jedną ze spółek zależnych AIG. Inc. , towarzystwo   działa w Polsce jako samodzielna polska spółka prawa handlowego. Prezes zarządu Amplico Life S.A., Jacek Pastuszka, podkreśla, że firma, podlegając regulacjom nadzoru ubezpieczeniowego - Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) spełnia wszystkie wymagania polskiego prawa.
Na wypłatę bieżących i przyszłych świadczeń dla klientów towarzystwo dysponuje kwotą 6,4 mld zł.. Środki te są ulokowane w Polsce i podlegają polskiemu nadzorowi (przekraczają wartości wymagane prawem) – pisze gazeta. Wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi na dzień 30.06.2008 r. wynosi 343 proc., czyli ponad trzykrotnie więcej niż jest to wymagane. Zysk netto za pierwsze półrocze br. wyniósł ponad 140 mln zł i był  o 40 proc. wyższy niż w pierwszym półroczu 2007 r.

Większa składka wymaga większych kapitałów

Dynamicznie rosnące towarzystwa mają problemy ze wskaźnikami bezpieczeństwa i już teraz deklarują podwyżki kapitałów. Muszą szybko reagować, bo procedura rejestracji podniesienia kapitału wymaga m.in. zgody KNF i rejestracji w KRS – informuje „Gazeta Prawna”(Nr z 15.09.2008 r.).  Według dziennika, po I półroczu 2008 r. już tylko życiowa spółka Uniqa wykazała jeden ze wskaźników bezpieczeństwa na poziomie poniżej 100 proc.(po I kwartale, KNF ostrzegała, że problemy z wypłacalnością mają spółki o łącznym udziale w rynku  ponad 7,3 proc.; sześć firm miało problem z utrzymaniem marginesu wypłacalności środkami własnymi i jedna z pokryciem aktywami rezerw techniczno-ubezpieczeniowych).  KNF sygnalizuje, że sytuacja w towarzystwach poprawia się. Podwyżki kapitałów planują m.in. Uniqa, Nordea, Royal czy MTU. Obecny system oceny wypłacalności nie uwzględnia inwestycyjnej roli polis na życie. Z dostępnych danych można sądzić, że będzie to łącznie przynajmniej 190 mln zł – szacuje „Gazeta Prawna”. Zdaniem dziennika, nawet w przypadku Uniqi spadek wskaźnika pokrycia marginesu wypłacalności poniżej 100 proc. to efekt tylko tego, że trwa procedura rejestracji podwyższenia kapitału o 25 mln zł.
Według Jarosława Parkota, prezesa Uniqa i Uniqa Życie, da firmie  to możliwość dalszego rozwoju przynajmniej przez kolejne dziewięć miesięcy. Przychody życiowej Uniqi ze składek wzrosły w br. pięciokrotnie, z nieco ponad 100 mln zł do prawie 523 mln zł, a  dynamika wzrostu zaskoczyła i zarząd i udziałowców, którzy nie zdążyli na czas przeprowadzić procedury podniesienia kapitału.  

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT