Red Sands z Gibraltaru szuka partnerów do współpracy w Polsce

Grupa ubezpieczeniowa Red Sands z siedzibą w Gibraltarze  szuka partnerów w Polsce -donosi „Parkiet” (Nr z 19.04.2011 r.). Grupa ma już  w Polsce dwóch, niepowiązanych z nią kapitałowo, partnerów. Są to zarejestrowane w naszym kraju spółki 4 Life Direct i Autoprotect. I tak, 4 Life Direct  zajmuje się dystrybucją ubezpieczeń na życie Red Sands przez telefon i internet. Druga oferuje natomiast specjalistyczne ubezpieczenia majątkowe (m. in. strat finansowych wynikających z utraty wartości pojazdu czy przedłużonych gwarancji na nowe auta) we współpracy m.in. z Benefia TU, Mondial Assistance oraz pośrednikiem finansowym  Fiolet Powszechny Dom Kredytowy.
Chris Lathey,  dyrektor generalny Red Sands Insurance Group oświadczył :Parkietowi", iż firma poszukuje "nowych możliwości współpracy biznesowej na polskim rynku ubezpieczeniowym". Dziennik podkreśla, iż  niedawno zmienił się jedyny akcjonariusz spółki 4 Life Direct, z holenderskiej spółki IVM na spółkę CVP (zarejestrowaną na Malcie), a przedstawiciele spółki 4 Life Direct podkreślają, że "zmiana akcjonariusza nie oznacza, że zmienił się właściciel firmy". Według gazety,  4 Life Direct zapewnia, że "właściciele firmy będą wciąż inwestować w jej rozwój (IT, personel)" a  grupa Red Sands "podziela filozofię biznesową spółki 4 Life Direct".

Nowa struktura NORD 4 aktiva  z DnB NORD i MetLife TUnŻ

DnB NORD wprowadza na polski rynek kolejny produkt strukturyzowany – grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie „NORD 4 aktiva”, przygotowany we współpracy z MetLife Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie. Minimalna kwota składki to 5 tys. zł.  Jak informuje  "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 19.04.2011 r.), struktura została oparta  na notowaniach czterech surowców: kawy, kukurydzy, cukru i soi. W tym ubezpieczeniu  ochrona ubezpieczeniowa wynosi zaś  trzy lata. . W tym zaś czasie, w półrocznych odstępach, przeprowadzonych zostanie sześć odczytów wartości poszczególnych surowców. Jeżeli podczas danej półrocznej obserwacji notowania wszystkich z nich będą powyżej 88 proc. ceny początkowej – każdorazowo naliczona zostanie premia w wysokości 4-6 proc. (jej ostateczna wartość zostanie ustalona po zakończeniu okresu subskrypcji). Jeśli notowania będą niższe niż 88 proc. - premia nie zostanie naliczona. Suma naliczonych premii zostanie wypłacona po trzech latach i może znaleźć się maksymalnie w przedziale 24-36 proc. - podaje "GU".
Polisa oferuje możliwość uzyskania premii w przedziale 24-36 proc. po trzech latach. Osoby przystępujące do NORD 4 aktiva mogą założyć 3-miesięczną lokatę o stałym oprocentowaniu 8 proc. w skali roku. Przy założeniu najbardziej pesymistycznego scenariusza, kiedy ani razu nie zostanie spełniony warunek przekroczenia 88 proc. ceny początkowej wszystkich surowców, klient otrzyma 100 ulokowanego kapitału.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT