Rekordowy rok ubezpieczycieli na życie

Polski rynek ubezpieczeń na życie był wart na koniec 2007 r. niemal 25,5 mld zł, natomiast zysk towarzystw wyniósł 3 mld zł – szacuje „Dziennik.WSJ Polska”(Nr z 20.03.2008 r.). Według gazety, jednak z kwartału na kwartał  jego dynamika maleje. I gdy jeszcze przed dwoma laty dynamika dla ubezpieczeń z działu I wynosiła 30 proc. w skali roku, to w końcu grudnia ub.r. wyniosła  zaledwie 21 proc. Zdaniem gazety, świadczy to m. in. o coraz większej dojrzałości  polskiego rynku. Ponadto,  gdyby nie doszło do załamania giełdowego w ostatnim kwartale ub.r.,  wartość tegoż  rynku  byłaby wyższa nawet o 1 mld zł – twierdzi dziennik. Grzegorz Krasiński, doradca prezesa Polskiej Izby Ubezpieczeń uważa, że szczególnie słabszy był ostatni kw.2007 r., kiedy spadki kursów akcji były najsilniejsze. Zdaniem Krasińskiego, straciły na tym głównie polisy inwestycyjne powiązane z UFK.
Tymczasem w opinii analityków w najbliższym czasie tempo przyrostu składek będzie również słabsze. Marcin Mazurek, szef  Intelace Research spodziewa się również w pierwszym kw.2008 r.  gorszej dynamiki sprzedaży z powodu  taniejących akcji. mimo zdarzających się czasem wzrostowych sesji przełomu nie widać. Według „WSJ Polska” z giełdowym spadkiem nieźle  poradziły sobie towarzystwa o najlepiej zdywersyfikowanym portfelu i nie opierające swojej oferty  wyłącznie na polisach powiązanych z funduszami, m.in.  Commercial Union i Amplico Life. Według gazety, pierwsza trójka pod względem zbioru składki to PZU Życie, Commercial Union oraz Aegon. Ogromnego  skoku  dokonała Europa. Towarzystwo zanotowało w  ub.r.  przypis składki w wysokości 1,2 mld zł, czyli aż o 279 proc. więcej niż w 2006 r.

Inwestycyjne Ubezpieczenie na Życie „Złoto i Platyna”,

Citi Handlowy z TU na Życie Metlife oferują Inwestycyjne Ubezpieczenie na Życie „Złoto i Platyna”,  produkt który daje możliwość osiągnięcia zysku powiązanego z rynkiem metali szlachetnych wraz z  gwarancją powierzonego kapitału – donosi „Gazeta Ubezpieczeniowa” (www.gu.com.pl z 19.03.2008 r.). Klienci zyskują ochronę ubezpieczeniową na 3 lata oraz gwarancję zwrotu 100 proc. zainwestowanego kapitału na zakończenie okresu ubezpieczenia. Na zakończenie ochrony ubezpieczeniowej klient otrzyma zainwestowany kapitał powiększony o premię, wypłacaną na  zakończenie okresu ubezpieczeniowego w złotówkach, dzięki czemu zyski klienta są wolne od ryzyka walutowego.
Według Piotra Kazimierskiego, dyrektora Sprzedaży Produktów Skarbowych w Citi Handlowy produkt został stworzony  w odpowiedzi na bardzo dobrą koniunkturę na rynku metali szlachetnych spodziewane podtrzymanie tego trendu  w najbliższych latach. Minimalna kwota inwestycji w produkt „Złoto i Platyna” wynosi 5 000 zł.

UFK: 12 mld zł w 2007 r.

Według danych Analiz Online w 2007 r. ubezpieczyciele pozyskali z produktów z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK) niemal 12 mld zł czyli o +21,3 proc. więcej niż w roku 2006. Tylko  w 4 kwartale 2007 r. przypis składki brutto do produktów z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK) wyniósł 2,5 mld zł, czyli  zdecydowanie mniej niż w poprzednich kwartałach br. gdy do ubezpieczycieli trafiało z tego tytułu 3,0-3,5 mld zł, ale również o blisko -5 proc. mniej niż w 4 kw. roku ubiegłego. To pierwszy od wielu lat przypadek, gdy roczna dynamika przypisu składki do produktów z UFK osiągnęła ujemną wartość – podaje „Gazeta Ubezpieczeniowa” (www.gu.com.pl z 19.03.2008 r.) za Analizy Online. Tak słaba końcówka roku bierze się ze zdecydowanego pogorszenia sytuacji na rynkach kapitałowych, a w szczególności na GPW, gdzie  trafia pośrednio lub bezpośrednio gros środków kierowanych przez klientów do UFK. Jednak w opinii Analizy Online, trudno mówić o jakimś załamaniu w sytuacji, gdy w ciągu ostatnich 3 miesięcy roku do UFK popłynęło kolejne 2,5 mld zł nowych środków – pisze „Ubezpieczeniowa”, podkreślając, że spadkowa tendencja utrzyma się również w pierwszym kw. br. (obecna sytuacja na rynkach finansowych może nadal hamować napływ nowych środków zwłaszcza  do produktów ze składką jednorazową). Liderem rynku w zakresie przypisu  jest AEGON TUnŻ, do którego w całym roku trafiło 2,8 mld zł, czyli o +53,8 proc. więcej niż w roku 2006. Na drugiej pozycji znajduje się ubiegłoroczny lider:  CU TUnŻ, który z  UFK pozyskał niespełna 2,3 mld zł. Trzecie miejsce, i to mimo ujemnej dynamiki przypisu, podobnie jak przed rokiem przypadło PZU Życie, z przypisem poniżej 1,5 mld zł.

Wkrótce fuzja Royal i Benefia Życie

Vienna Insurance Group zdecydowała o połączeniu dwóch spółek życiowych: Royal Polska i Benefia Życie. Do fuzji  ma dojść jeszcze w tym roku. Powstała w jej wyniku spółka działać będzie pod marką Benefia – donosi „Puls Biznesu”(Nr z 21.03.2008 r.). Gazeta podkreśla, ze obie firmy  mają podobny profil pod względem produktowym i kanałów sprzedaży oraz obie koncentrują się na bancassurance. W opinii Franza Fuchsa, prezesa Vienna Insurance Group Polska, wspólne działanie pod jedną marką pozwoli nowemu towarzystwu stać się bardziej atrakcyjnym partnerem dla współpracujących z nim banków. W 2007 r.  Royal i Benefia Życie uzyskały przypis składki w łącznej wysokości 612 mln zł, co daje ok. 2,2 proc.  udziału w rynku ubezpieczeń życiowych.
Według gazety, VIG nie planuje obecnie  połączeń wśród wchodzących w skład grupy polskich towarzystw majątkowych. Zdaniem Franza Fuchsa, przy dobrych wynikach nie widać powodu, dla którego miałoby dojść do łączenia spółek w tej części biznesu.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT