SO: zakład ubezpieczeń przy odstąpieniu od umowy ubezpieczenia może żądać wyłącznie zwrotu rzeczywiście poniesionych kosztów

W  przypadku odstąpienia klienta od umowy,  towarzystwo ubezpieczeń  ma prawo żądać od byłego  klienta  zwrotu rzeczywistych kosztów, jakie poniosła firma w związku z obsługą  ubezpieczenia - orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn. akt V Ca 3049/14). Zdaniem SO - donosi "Dziennik Gazeta Prawna" (Nr z 06.10.2015 r.) -   nie może  jednak być to  kwotą, stanowiącą  odzwierciedlenie  ogólnych kosztów  działalności  prowadzonej przez ubezpieczyciela.
SO orzekał w sprawie  mężczyzny, który zrezygnował  z  polisy z UFK,  zawartej w ramach grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK i domagał się od ubezpieczyciela  zwrotu  ponad 6 tys. zł,  którą to kwotę ubezpieczyciel pobrał jako opłatę likwidacyjną . Kwota ta  stanowiła 92 proc.  zgromadzonych środków - pisze dziennik.
I tak, sąd I instancji oddalił powództwo w całości, utrzymując, że obie strony łączyła klasyczna umowa ubezpieczenia.  Natomiast innego zdania był sąd apelacyjny. SO  stwierdził, iż sporna umowa nie miała charakteru umowy ubezpieczenia, ponieważ  w przeważającej mierze opierała się na umowie inwestycyjnej. Sąd  nie znalazł również żadnego uzasadnienia, dla którego ubezpieczyciel miał pobrać aż 92 proc.  zgromadzonych środków - informuje "DGP".  Ponadto,  sąd odrzucił także argumenty firmy ubezpieczeniowej, zgodnie z którymi informacja o opłacie likwidacyjnej została umieszczona w OWU, uznając zapis ten   za niedozwolony.

Poważniejszych oszczędności nie ma  55 proc. Polaków


Według "Gazety Wyborczej" (Nr  z  06.10.2015 r.),  Polacy mają coraz więcej oszczędności. I tak, 620 mld zł  wynoszą oszczędności  Polaków ulokowane w bankach, a  100 mld zł  stanowią środki zgromadzone w funduszach inwestycyjnych,  Z kolei 60 mld zł  Polacy mają  w ubezpieczeniach inwestycyjnych, 30 mld zł  trzymają  w akcjach  spółek giełdowych oraz  10 mld zł w obligacjach skarbowych - szacuje dziennik.
Zdaniem "Wyborczej",  która powołuje się na raport przygotowany przez PKO BP  we współpracy z TNS,  poważniejszych oszczędności nie ma 55 proc. z nas. Gazeta  podkreśla, iż  oszczędności długoterminowe  (w tym pieniądze ulokowane w ubezpieczeniach inwestycyjnych)  stanowią  zaledwie niewielką część oszczędności Polaków.
'GW" podaje, iż  około 27 proc. rodaków  deklaruje, że miesięcznie jest w stanie zaoszczędzić 100-200 zł, a 19 proc. twierdzi, iż może odłożyć miesięcznie  powyżej 200 zł.

"Przywiązani do polisy" ślą  do premier Ewy Kopacz  skargi na KNF


Do kancelarii premier   Ewy Kopacz  wpłynęło 220  skarg  na Andrzeja Jakubiaka, przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego - donosi "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 08.10.2015 r.). Jest to w sporej części skutek działania Stowarzyszenia "Przywiązani do Polisy", które  zachęca  poszkodowanych właścicieli polisolokat  do takiej praktyki. W ocenie Stowarzyszenia, szef KNF  lekceważy obywateli skarżących się działania ubezpieczycieli oferujących UFK - Europę i Open Life. Autorzy skarg zarzucają KNF, że ta bezprawnie zażądała od nich wniesienia opłaty skarbowej oraz że razem z wezwaniem zapłaty przesłała pismo niezawierające informacji o podjęciu działań dążących do wyjaśnienia spadku wartości aktywów funduszy inwestycyjnych stworzonych w ramach UFK - pisze   "DGP".
Jacek Łęski, prezes "Przywiązanych do polisy" liczy na to - podaje  dziennik -  że napływające skargi sprawią, iż premier porozmawia z przewodniczącym KNF i zmusi go do zajęcia się nieprawidłowościami na rynku UFK. Łęski szacuje, iż do organu nadzoru wpłynęło ponad 300 wniosków o przeprowadzenie kontroli działalności i stanu majątkowego oraz o ustanowienie zarządu komisarycznego w obu firmach.
 Zdaniem Łukasza Dajnowicza, dyrektora Departamentu Komunikacji Społecznej w KNF,   skargi te nie są uzasadnione merytorycznie, zaś żądanie uiszczenia opłaty skarbowej było uzasadnione.  Dajnowicz twierdzi,  iż  nadzór  nie może ujawniać wyników kontroli nadzorowanych instytucji.
"DGP" podkreśla, że  w  ocenie ekspertów ta walka poszkodowanych jest skazana na porażkę.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT