Składka spada

Pięć zakładów ubezpieczeń na życie: PZU Życie, ING Życie, Warta Życie, TUnŻ Europa i Allianz Życie) po III kwartale 2009 r. odnotowało łączny przypis składki w kwocie 14 mld 615,9 mln zł ( 62,8 proc. łącznego udziału w półrocznym przepisie składki całego działu I ). "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 14.12.2009 r.) przypomina, że rok wcześniej rezultat ten osiągnął poziom 17.218,1 mln zł, co oznacza roczny spadek w wysokości 15,11 proc. Spadek składki -o 11,47 proc. -  firmy te miały także w samym tylko III kw. br.(ich łączny przypis w okresie 1 lipiec – 30 wrzesień 2009 r. wyniósł 5862,56 mln zł). Według "GU", słabszy od ubiegłorocznego rezultat jest w głównej mierze wynikiem niższego poziomu sprzedaży  PZU Życie. Po III kw. 2009 r. przypis składki ubezpieczyciela wyniósł 7246,9 mln zł (spadek o 32,5 proc.). Warto jednak zauważyć, że wartość spadku rezultatu PZU Życie w stosunku do III  kw. 2008 r. jest na niemal identycznym poziomie, jak w przypadku porównania wyników po I półroczu 2008 i 2009 r. (3486,1 mln zł wobec 3429,51 mln zł), co może oznaczać, że ubezpieczyciel utrzymuje malejącą tendencję procentowego spadku przypisu. Natomiast  będące na drugim miejscu ING Życie znacząco poprawiło swoje wyniki -  na 30 września br.  towarzystwo zebrało 2 mld 139 mln zł (1 mld 589 mln zł rok wcześniej; 35 proc. wzrost). Trzecia lokata przypadła w udziale życiowej Warcie - 2,11 mld zł  składki. ( wzrost o 22,6 proc.), m.in. dzięki dobrej sprzedaży produktów funduszowych oraz Lokaty Ubezpieczeniowej Warta Gwarancja oraz  pogłębienia współpracy z Kredyt Bankiem. Czwarte TU na Życie Europa pozyskało 1759,5 mln zł  (spadek o 21,4 proc.), a piątą lokatę wywalczył Allianz Życie (1360 mln zł; wzrost o 46 proc.). W dużym stopniu przyczyniła się do takiego wzrostu sprzedaż polisy lokacyjnej, oferowanej także za pośrednictwem Allianz Banku oraz sprzedaż ubezpieczeń grupowych.

Większość UFK w listopadzie na plusie

W listopadzie 2009 r. na ponad 1 tys. jednostek funduszy kapitałowych, działających od minimum miesiąca, ponad 3/4  z nich zakończyła miesiąc nad kreską. I tak, najwyższe, dwucyfrowe  stopy zwrotu wypracowały fundusze dwóch zagranicznych towarzystw inwestycyjnych  BlackRock,  JPMorgan oraz produkty Superfund TFI. Według "Gazety Ubezpieczeniowej" ( www.gu.com.pl z 14.12.2009 r.),  która powołuje się na opracowanie Analizy Online, spośród wszystkich funduszy kapitałowych najwięcej na wartości (+15,7 proc.) zyskała jednostka funduszu BGF World Gold (USD) (PZU oraz Skandia). Spośród produktów Superfund najwięcej zyskali posiadacze funduszu HDI-Gerling - Superfund Goldfuture UFK, którego jednostka w ciągu miesiąca zyskała na wartości +15,3 proc. Z kolei fundusz JPMorgan Global Natural Resources Fund (USD), nabyty w Aegon TUnŻ, przyniósł  zwrot na poziomie +10 proc. Wśród analizowanych przez Analizy Online grup  - pisze "Ubezpieczeniowa" - najlepiej wypadły fundusze akcji polskich uniwersalne (AKP_UN). Fundusze klasyfikowane w tej grupie w listopadzie średnio zyskały dla swoich posiadaczy +1,2 proc.,  a fundusze akcji małych i średnich spółek wypracowały słabszy wynik na poziomie +0,7 proc. AO szacują, że w  grupie funduszy akcji małych i średnich spółek, najlepszy wynik (+2,5 proc.) wypracował zarządzający Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK (Credit Agricole oraz Skandia). Na 10 funduszy akcji małych i średnich spółek tylko 1 odnotował spadek wartości jednostki, sięgający w przypadku PZU - UniAkcje MiŚ Spółek UFK minus (-)1,5 proc. Ponadto, oprócz funduszy akcyjnych, dobre wyniki wypracowały także fundusze mieszane lokujące zarówno na krajowym rynku akcji jak i obligacji (w listopadzie zyskały średnio +0,7 proc.) oraz stabilnego wzrostu (średnio +0,5 proc.).
Według szacunków Analiz Online, na ponad 280 jednostek funduszy akcji zagranicznych, 60 proc. zakończyła miesiąc z dodatnim wynikiem.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT