Sprzedaż polis mocno w dół

Kryzys dogonił ubezpieczycieli - twierdzi "Puls Biznesu"(Nr z 17.06.2013 r.). Według gazety,  spowolnienie gospodarcze w branży  widać  choćby po spadkach  sprzedaży ubezpieczeń. Z danych za pierwszy kwartał 2013 r., opublikowanych przez Polską Izbę Ubezpieczeń (PIU) wynika, iż  przypis składki w segmencie życiowym spadł o 14 proc. i wyniósł 8 mld zł wobec 9,4 mld zł rok wcześniej. Zdaniem gazety, jest to  przede wszystkim efektem  wycofywania z rynku polisolokat. I tak,  ubezpieczyciele życiowi zarobili w pierwszych trzech miesiącach br. około  616 mln zł. Jest to  o 25 proc. mniej niż rok wcześniej - pisze "PB". Dziennik podkreśla, iż  należy pamiętać o obniżkach stóp procentowych, które znacząco uderzyły w wyniki branży. Natomiast w  opinii Jana Grzegorza  Prądzyńskiego, prezesa Polskiej Izby Ubezpieczeń,  niższy zysk towarzystw "to niemal wyłącznie efekt gorszych niż przed rokiem wyników z działalności lokacyjnej". Szef PIU uważa, iż "Niższa składka nie miała dużego wpływu na zyski zakładów ubezpieczeń na życie, ponieważ dotyczyła produktów niskomarżowych." .
Izba wyliczyła także - podaje gazeta - iż w pierwszym kwartale tego roku ubezpieczyciele odprowadzili ponad 310 mln zł podatku dochodowego.

PKO BP zbuduje ubezpieczeniową nogę biznesu
 
Na bazie przejętych  przez PKO BP spółek Nordei   bank zbuduje ubezpieczeniową  nogę  biznesu - informuje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr  z 14.06.2013 r.). I tak po przekształceniu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Nordea ma powstać nowy ubezpieczyciel : TUnŻ PKO BP. "Następnie połowa udziałów w tym podmiocie zostanie sprzedana inwestorowi branżowemu, z którym utworzona zostanie spółka joint venture" - prognozuje dziennik. W opinii "DGP",  PKO BP pracuje także nad utworzeniem majątkowego towarzystwa ubezpieczeniowego, dla którego również poszukuje partnera branżowego.
Paweł Borys, dyrektor ds. strategii w PKO ujawnił, iż  bank wysłał  zaproszenia do współpracy przy tworzeniu spółek ubezpieczeniowych do kilkunastu firm, a  pozytywną odpowiedź przysłało dziesięć z nich, w tym  PZU. Zdaniem dyr. Borysa, "rozstrzygające decyzje w tej sprawie powinny zapaść w III kw., a ubezpieczeniowy alians strategiczny powinien zostać ogłoszony jeszcze w tym roku".
Gazeta  przypomina, iż  obecnie PKO BP współpracuje w tym zakresie z kilkunastoma towarzystwami ubezpieczeniowymi, m.in. z Hestią i PZU, a "przypis składki z tego tytułu wyniósł w ubiegłym roku ok. 0,6 mld zł, z czego 60 proc. przypada na ubezpieczenia życiowe". Obecnie  PKO BP spodziewa się, dzięki przejęciu spółek Nordei, że  w 2016 r. jego zysk netto będzie wyższy o ponad 400 mln zł. Na integrację skandynawskich spółek z grupą PKO BP zaplanowano wydanie 215 mln zł. "Nie przewiduje się zamykania oddziałów ani zwolnień grupowych" - pisze "DGP".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT