Struktury nadal popularne

Produkty finansowe tzw. struktury, dające  gwarancję zainwestowanych środków, cieszą się w Polsce coraz większą popularnością. Tylko od początku 2009 r.  w ofertach banków i towarzystw ubezpieczeniowych znalazło się prawie 100  nowych propozycji produktów  strukturyzowanych, z  czego w marcu br.  prawie 40 - informuje "Polska"(Nr z 24.03.2009 r.). Zdaniem Marcina Krasonia, analityka z firmy doradczej Open Finance największą zaletą "struktur" jest to, że w zdecydowanej większości dają klientowi stuprocentową gwarancję zainwestowanego kapitału przy jednoczesnej możliwości zarobków wyższych niż na zwykłej lokacie bankowej. Marcin Krasoń radzi - pisze gazeta - aby decydując się na zakup "struktury", powinniśmy  wybierać przede wszystkim produkty długoterminowe. Ponadto, bardzo istotne stają się też warunki, na jakich można wycofać pieniądze przed terminem. Zawsze należy bardzo dokładnie przeczytać umowę pod tym kątem.
Dostępne dla klientów w najbliższych dniach są zwłaszcza oparte  o rynek akcji oferty Noble Bank i  Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa,  mające formę polisy ubezpieczeniowej na życie zawieranej na okres dwóch lat. Wśród dostępnych obecnie na rynku ofert "struktur" opartych o rynki akcji można też znaleźć propozycje firmy New World Alternative Investments. Rynek proponuje także struktury oparte o rynki surowców i energii. Jak zaznacza Marcin Krasoń, decydując się na zakup "struktury", powinniśmy dzisiaj wybierać przede wszystkim te długoterminowe. - Na tak trudnych rynkach jak dzisiejsze niezwykle ciężko jest zrobić "strukturę", która w krótkim czasie dałaby klientowi przyzwoity zysk - podkreśla Marcin Krasoń. Dodaje, że w tym przypadku bardzo istotne stają się też warunki, na jakich można wycofać pieniądze przed terminem. Zawsze należy bardzo dokładnie przeczytać umowę pod tym kątem.

Składka z unit-linked ostro  w dół

Polisy unit-linked czują kryzys - twierdzi "Parkiet"(Nr z 23.03.2009 r.). Gazeta podkreśla, że spadki na giełdach wpłynęły również na wysokość przypisu składki zebranej przez  towarzystwa ubezpieczeń,   stawiających na produkty ubezpieczenia na życie typu  unit-linked. I tak, w  2008 r. w porównaniu do roku wcześniejszego przypis składki brutto Aegon Życie spadł o ponad 67 proc., Skandii Życie o blisko 59 proc.,, a HDI-Gerling o ponad 43proc.  W rezultacie pozycja tych ubezpieczycieli w  rankingu pozycji na rynku,  mierzonej wielkością uzbieranej składki  uległa  radykalnej zmianie.  Aegon spadł z miejsca 3. na 12., Skandia - z 8. na 16., a HDI-Gerling - z 15. na 19-te. W opinii  Michała Biedzkiego, prezesa  Aegona - podaje dziennik -  zjawisko rezygnacji z polis wyhamowało. W obecnej sytuacji Aegon stawia na ubezpieczenia za składką regularną. Towarzystwo w ubiegłym roku zanotowało wzrost sprzedaży tego typu produktów oraz  planuje poszerzenie oferty w tym zakresie. Natomiast według Pawła Ziemby, prezesa Skandii,  nowa sprzedaż  w styczniu i lutym br. miała poziom poniżej zakładanego.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT