TK: wyższa składka na ZUS pracowników za granicą jest niekonstytucyjna, jeśli ich przychód jest niższy od przeciętnego wynagrodzenia w Polsce

Trybunał Konstytucyjny  orzekł, iż  wyższa składka na ubezpieczenie społeczne pracowników pracujących za granicą  jest niekonstytucyjna, jeśli ich przychód jest niższy od przeciętnego wynagrodzenia w Polsce - podaje "Gazeta Wyborcza"(Nr  z 28.10.2015 r.).  Trybunał dał ustawodawcy 12 miesięcy na zmianę przepisów. Po tym terminie stracą one moc.  Wyrok TK jest prawomocny - podkreśla dziennik.
Trybunał  zakwestionował  rozporządzenie ministra pracy stanowiące, iż minimalną podstawą do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców jest przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej. Rozporządzenie ministra pracy do TK zaskarżyła firma, argumentując, że przy niższym przychodzie  pracownika za granicą  powinna być opłacana odpowiednio niższa dla takiego wynagrodzenia składka, a nie wynikająca z przeciętnego wynagrodzenia. Przy tym  firma tłumaczyła, że przychód  pracownika  pomniejszają tutaj otrzymywane przez niego diety za oddelegowanie do pracy za granicą;  przez to niższa jest więc podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Wyroki w podobnych sprawach wydawał już w 2013 r. Sąd Najwyższy, ale praktyka działania ZUS nie uległa zmianie, stąd - w opinii TK - interwencja konstytucyjna.

Bruksela grozi pozwaniem Polski do Trybunału Sprawiedliwości  UE


Komisja Europejska domaga się  zmiany przepisów o ulgach dla oszczędzających na emeryturę na indywidualnych kontach - donosi "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 23.10.2015 r.). Dziennik informuje, iż  KE  zamierza  pozwać Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE,  jeżeli nasz kraj  w ciągu dwóch miesięcy "nie zdecyduje się na rozszerzenie preferencji dla podatników oszczędzających na indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego". 
W ocenie KE - pisze gazeta - polskie IKZE są uprzywilejowane w porównaniu do produktów z innych państw unijnych. Ponadto. KE jest zdania, że ulgi powinny przysługiwać również tym, którzy lokują pieniądze w produktach podobnych do IKZE, ale oferowanych przez podmioty z innych krajów unijnych.

Dobre praktyki IGTE w sprawie dziedziczenia  środków z  konta w OFE i z  subkonta w ZUS

Powszechne Towarzystwa Emerytalne zrzeszone w Izbie Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych uzgodniły wspólną procedurę i wprowadzają dobre praktyki w zakresie zasad wypłaty środków z OFE po śmierci członka funduszu - mówi w "Rzeczpospolitej"(Nr z 26.10.2015 r.)  Małgorzata Rusewicz, prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych (IGTE). Szacuje się, że na martwych kontach w OFE może być ponad 2 mld  zł.  Gazeta pisze, iż   w przypadku śmierci członka OFE, "środki zgromadzone na jego rachunku  zgodnie z prawem  podlegają wypłacie osobom wskazanym  lub dziedziczeniu, a wypłata nie wiąże się z żadnymi kosztami po stronie uprawnionego". Tymczasem wiele osób nie zdaje sobie sprawy, iż przysługują im takie środki, lub nie wie, jak je uzyskać .Według "Rz", zgodnie z przyjętą procedurą dobrych praktyk, PTE  "po uzyskaniu informacji z ZUS o śmierci członka OFE, zawiadomią osoby uprawnione o możliwości wypłaty środków, prześlą takim osobom odpowiednie formularze niezbędne do wszczęcia procedury wypłaty oraz poinformują o konieczności przedstawienia dokumentów, które będą stanowiły podstawę do jej dokonania". Środki na subkoncie w ZUS-ie także podlegają dziedziczeniu - podkreśla dziennik. Jeżeli więc dojdzie np. do śmierci osoby, która miała swoje składki zapisywane na subkoncie, to wszystkie osoby przez nią wskazane, np. współmałżonek,  dziedziczą te środki. Wypłata dokonywana jest bezpośrednio na rzecz tych osób i następuje czy to w formie przelewu połowy środków  na konto współmałżonka w OFE, czy  na  subkonto w ZUS, lub (dla pozostałych wskazanych) „w formie wypłaty jednorazowej lub w formie wypłaty w ratach płatnych przez okres nie dłuższy niż 2 lata, zgodnie z pisemną dyspozycją osoby uprawnionej” - podaje "Rz". Jednak w przypadku, gdy właściciel subkonta w ZUS umrze po okresie 3 lat od  osiągnięcia wieku emerytalnego, jego środki emerytalne  zabierze Skarb Państwa.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT