To było ostatnie okno transferowe II filara?

Podczas  ostatniego okna  transferowego, trwającego od kwietnia do końca lipca br.,  podczas którego ubezpieczeni  decydowali o tym,  gdzie ma być odprowadzana część ich składki emerytalnej (2,92 proc) - do OFE czy do ZUS -   ponad 88 tys. osób zdecydowało się na przekazywanie jej do  OFE,   zaś ponad 9 tys. zadeklarowało przelew całości składek do ZUS - donosi  "Rzeczpospolita" (Nr z 02.09.2016 r.), powołując się na Wojciecha Andrusiewicza,  rzecznika prasowego  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.   Andrusiewicz  wyjaśnił, że w trakcie tzw. okienka transferowego ZUS-OFE (od 1 kwietnia do 31 lipca br.) do ZUS wpłynęło blisko 160 tys. oświadczeń. W tym  około   18 proc. złożonych do ZUS oświadczeń zostało odrzuconych, ze względu na to, iż osoby składające deklaracje nie były do tego uprawnione (np. brakowało im 10 lat lub mniej do emerytury), a ich składki  są  systematycznie przelewane  z konta w OFE na subkonto w ZUS - podaje gazeta.  Według  Andrusiewicza,  pierwsze  drugofilarowe składki, które były księgowane  w oparciu o  złożone oświadczenia  dotyczą lipca  br. (za lipiec ZUS przelał 7 mln zł). Na subkontach w ZUS zostało natomiast zapisane  2,7 mln zł zadeklarowanych w okienku składek.
Kolejne okienko transferowe ZUS-OFE  za cztery lata, od 1 kwietnia do 31 lipca 2020 r.  - pisze dziennik. W opinii "Rz", prawdopodobnie jednak do niego nie dojdzie, ponieważ "dni samych OFE są już policzone". Według  propozycji resortu rozwoju, OFE  mają zostać zlikwidowane, a wraz z nimi cały mechanizm przenoszenia oszczędności do ZUS. I tak, "OFE 1 stycznia 2018 r. miałyby jedną czwartą kapitału ulokowanego m.in. w akcjach notowanych na zagranicznych rynkach, obligacjach korporacyjnych i depozytach bankowych oddać do Funduszu Rezerwy Demograficznej. Odpowiada to w sumie 35 mld zł. Zarządzanie tą częścią przejąłby Polski Fundusz Rozwoju. Natomiast 75 proc., czyli ponad 100 mld zł aktywów OFE ulokowanych w akcjach notowanych na GPW miałoby trafić jako papiery wartościowe do III filara. W tym celu dla wszystkich ponad 16,5 mln członków OFE stworzono by  specjalne indywidualne konta emerytalne, niezależne od obecnie istniejących IKE" - informuje gazeta.   Natomiast  powszechne  towarzystwa  emerytalne  zostałyby mocą  ustawy  przekształcone  w  TFI, które przejęłyby zarząd nad tymi aktywami.

Pracodawcy i związkowcy przeciwni  zmniejszeniu  składki  odprowadzanej  na  Fundusz Pracy ?

Pracodawcy i związki zawodowe są  przeciwni zabieraniu środków z Funduszu Pracy - informuje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z  05.09.2016 r.).  Gazeta pisze, iż  partnerzy społeczni krytykują takie rozwiązanie, aby  część składki na dobrowolne programy emerytalne miała  pochodzić z pieniędzy na walkę z bezrobociem. Jak  przypomina "DGP"; Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK) jest  jednym  z elementów  pakietu zmian w systemie emerytalnym,  zaprezentowanego przez  Mateusza Morawieckiego, wicepremiera i ministra rozwoju. Według  założeń, do PPK ma być   odprowadzane   2 proc. składki,  wnoszonej zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę - pisze dziennik.  "Jednak w przypadku tego drugiego jej   faktyczna   wysokość   wynosiłaby  1,5 proc.,  bo pozostałe  0,5 proc.  stanowiłaby   część  jego składki odprowadzanej na Fundusz Pracy (FP)".
PPK ma  być dobrowolnym programem oszczędnościowym, dzięki któremu przyszli emeryci będą mogli liczyć na wyższe świadczenia emerytalne. Program ten ma być prowadzony  przez  przedsiębiorstwa  zatrudniające  minimum 19 osób -  podkreśla gazeta.

Jakie  świadczenia emerytalne  z  KRUS ?


Rolnikom oprócz zwyczajnej emerytury z KRUS  przysługują też:  świadczenie wcześniejsze i świadczenie częściowe - podaje "Dziennik Gazeta Prawna" (Nr z 02.09.2016 r.). Gazeta przypomina, iż  prawo do rolniczej emerytury przysługuje osobom ubezpieczonym w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) jako rolnicy czy  ich domownicy (członkowie rodziny rolnika, którzy pracują w gospodarstwie, ale nie łączy ich z rolnikiem stosunek pracy).  Świadczenie z KRUS  przysługuje,  jeśli  -  warunki muszą zostać spełnione łącznie  -  rolnik lub jego krewny  osiągnął wiek emerytalny oraz   podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat (100 kwartałów) - informuje "DGP".  Natomiast w przypadku, gdy rolnik nie osiągnął jeszcze powszechnego wieku emerytalnego, przysługuje mu,  tak jak ubezpieczonym  w ZUS,  prawo do wcześniejszej emerytury;  jeżeli  osiągnął wiek 55 lat (kobieta) albo 60 lat (mężczyzna),  podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 30 lat oraz   zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej.  Rolnicy mają prawo ubiegać się również o emeryturę częściową, o ile   osiągnęli wiek co najmniej 62 lata dla kobiet i co najmniej 65 lata dla mężczyzn  oraz  podlegali rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres wynoszący co najmniej 35 lat (kobiety) i 40 lat (mężczyźni).
Wysokość emerytury częściowej wynosi 50 proc. podstawowej emerytury rolniczej -  informuje "DGP".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT