UFG chce więcej informacji dla klienta przy kupnie polisy w banku

Pojawia się coraz więcej wątpliwości co do gwarancji w przypadku upadłości ubezpieczyciela dla bardziej skomplikowanych produktów  ubezpieczeniowych, takich  jak struktury czy  polisolokaty. Kupujący polisolokaty w bankach - pisze "Rzeczpospolita"(Nr z 02.02.2009 r.) - nie mają wiedzy na temat systemu gwarancyjnego z nimi związanego. Mogą   bowiem sugerować się, że w razie upadłości banku zagwarantowany jest zwrot do 50 tys. euro, a tak nie jest. Według  Elżbiety Wanat-Połeć, prezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG), fundusz zaproponował dopisanie do przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej obowiązku informowania klientów o tym, na jakich warunkach jest na przykład rozwiązywana umowa przy upadłości ubezpieczyciela (propozycji  nie popiera PIU). Natomiast Krystyna Krawczyk, dyrektor Biura Rzecznika Ubezpieczonych, potwierdza w dzienniku, że na temat gwarancji dla ubezpieczeń kupowanych w bankach panuje chaos informacyjny. Bożena Zielińska-Kurpiel z Departamentu Ochrony Klientów Komisji Nadzoru Finansowego, twierdzi, że ważne jest, aby klient wiedział, że inne ma prawa zakładając lokatę bankową, a inne przy polisolokatach. Twierdzi, że duża popularność polis strukturyzowanych i polisolokat oferowanych za pośrednictwem banku prowadzi do wielu nieporozumień.


Jaki  podział NFZ?


Zdaniem Jakuba Szulca, wiceministra zdrowia,  planowana od 2010 r. decentralizacja NFZ jest wciąż realna. Trudno przesądzić jednak, ile będzie trwał cały proces. Jakub Szulc twierdzi  w  "Gazecie Prawnej"(Nr z 03.02.2009 r.), że podział NFZ miał być konsekwencją wejścia w życie wszystkich ustaw zdrowotnych, z których trzy najważniejsze zostały zawetowane przez prezydenta RP. To z kolei może spowodować przesunięcie procesu decentralizacji - pisze gazeta.  Jakub Szulc  wątpi jednak,  czy podział NFZ naprawdę doprowadzi do konkurencji między płatnikami, jak zakładała ustawa. Według Szulca,  resort zastanawia się nad  zaproponowaniem innych rozwiązań. Do końca półrocza ma być  przedstawiony projekt ustawy w tej sprawie, jak również projekt ustawy o dodatkowych ubezpieczeniach.

Inwestycyjny Plan Ubezpieczeniowy z ING


ING Bank we współpracy z ING TUnŻ zaoferował klientom dwa warianty Inwestycyjnego Planu Ubezpieczeniowego (IPU) , których dochodowość jest uzależniona od zmiany kursu euro w stosunku do złotego - podaje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl  z 03.02.2009 r.).  Według Dariusza Maliszewskiego, szefa Wydziału Produktów Strukturyzowanych w ING Banku, klient  zgodnie z własnymi preferencjami  ustala wagi wpłat, jakich dokona na poszczególne warianty produktu. Dodatkowo, nowością jest możliwość subskrypcji produktu także za pomocą serwisu internetowego ING BankOnLine. Do tej pory produkty strukturyzowane były dostępne tylko w oddziałach banku . Co ważne, IPU gwarantuje 100 proc. ochronę zainwestowanego kapitału na zakończenie inwestycji oraz ochronę na życie w czasie jej trwania. Zawierany jest na 12 miesięcy i proponowany w 2 wariantach, z których  pierwszy zorientowany jest na wzrost wartości euro, a drugi na spadek wartości euro względem złotówki; wystarczy wpłacić minimum 3 tys. zł na każdy z nich.  Całkowity możliwy do osiągnięcia zysk z inwestycji w każdym z wariantów IPU to 8 proc. w skali roku. W okresie subskrypcji środki zgromadzone na rachunkach oprocentowane są według stawki 5 proc. w skali roku.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT