UFK: powrót do normalności

Miniony rok większość zarządzających funduszami nazywa powrotem do normalności - prawie wszystkie ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe miały zyski. Jednak - zdaniem "Rzeczpospolitej"(Nr z 27.01.2011 r.) -  straty z okresu giełdowej bessy nie wszędzie zostały odrobione.  Fundusze  dłużne wypracowały  kilkuprocentowe stopy zwrotu, przekraczające oprocentowanie depozytów bankowych a  fundusze akcyjne kilkunastoprocentowe i wyższe zyski. WIG wzrósł w ubiegłym roku o 18,77 proc.
W opinii  Marka Przybylskiego, prezesa Aviva Investors Poland, firmy zarządzającej aktywami funduszy Aviva, także wyniki w okresie siedmioletnim, mimo dużej zmienności na rynku w tym czasie, wyglądają normalnie. Stopy zwrotu funduszy akcyjnych wyniosły ponad 100 proc., a funduszy z mniejszym udziałem akcji – kilkadziesiąt procent.–  pisze dziennik. Także trzyletnie wyniki funduszy akcyjnych i dynamicznych nie są dobre. "Na wynikach za trzy i pięć lat negatywnie ciąży ostatnia głęboka bessa. W tym roku sztuka polega na wykorzystaniu dobrych wyników 2010 r. do tego, by zachęcić klientów do długoterminowego inwestowania" – twierdzi  Przybylski. A stopy zwrotu za ostatnie trzy i pięć lat do inwestowania nie skłaniają, zwłaszcza na giełdzie.

"Agro Koszyk Plus"  z Alior Bank i STUnŻ Ergo Hestii 

Alior Bank proponuje swoim  klientom dwuipółletnie ubezpieczenie inwestycyjne „Agro Koszyk Plus”, przygotowane we współpracy z STUnŻ Ergo Hestia, a  umożliwiające zaangażowanie na rynku surowców spożywczych- informuje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 26.01.2011 r.). Inwestycja jest dostępna w formie grupowego ubezpieczenia na życie z UFK  STU na Życie Ergo Hestia. Do ubezpieczenia inwestycyjnego mogą przystąpić osoby w wieku od 18 do 70 lat (minimalna wartość zapisu to 3 tys. zł, a opłata początkowa wynosi max 1,50 proc..). Oprócz możliwości zarabiania na rosnących cenach artykułów spożywczych uzyskują oni ochronę ubezpieczeniową na wypadek śmierci oraz korzyści prawno- podatkowe wynikające z formy prawnej oferowanego produktu.
Według "GU", zysk z tego produktu uwarunkowany jest wzrostem wartości koszyka, składającego się z takich surowców jak: kukurydza, soja, cukier, w dacie zapadalności inwestycji, w stosunku do jego wartości początkowej. Maksymalny zysk z inwestycji nie jest z góry ograniczony. Udział poszczególnych surowców w koszyku jest równy i wynosi 1/3 dla każdego aktywa.

Polisa inwestycyjna z małą  składką na ochronę życia coraz bardziej popularna
 
Polisa z funduszem  zapewnia ochronę życia (w razie śmierci ubezpieczonego wskazane przez niego osoby dostaną świadczenie) i daje możliwość oszczędzania pieniędzy. Składka, którą wpłacamy co miesiąc (albo co kwartał, pół roku, rok, ewentualnie jednorazowo), jest dzielona. Część pieniędzy trafia na nasze indywidualne konto i te sumy towarzystwo będzie inwestować - pisze "Rzeczpospolita"(Nr z 27.01.2011 r.). Jednak trzeba pamiętać - podkreśla  gazeta -  że firma ubezpieczeniowa nie gwarantuje kwoty, którą dostaniemy po zakończeniu oszczędzania. Zależy ona od osiągniętych zysków, a my mamy wpływ na wysokość sumy zgromadzonej na koncie tylko pośrednio,  poprzez wybór funduszy, w które będą inwestowane nasze pieniądze. Dziennik przypomina, że jednak zanim dojdzie do podziału składki na te dwie części, towarzystwo pobiera z niej różne opłaty. "Są one największe w pierwszych latach po podpisaniu umowy. Wtedy często tylko 25 – 30 proc. wpłacanych środków jest inwestowane (w pierwszym roku z reguły jeszcze mniej). Skutek jest taki, że po kilku latach systematycznego przekazywania pieniędzy na koncie klienta jest mniej, niż wpłacił, choć towarzystwo osiągnęło zyski z inwestycji. Oszczędności opłaca się wycofać dopiero po wielu latach, np. 10 – 15". Według "Rzeczpospolitej", wadą polisy z funduszem jest to, że klient nie wie, ile dostanie pieniędzy, gdy zrezygnuje z ubezpieczenia. Dlatego też  coraz popularniejsze są polisy inwestycyjne, gdzie składka wpłacana przez klienta prawie w całości jest przeznaczana na inwestycje, a część ochronna  "jest marginalna. Zaletą tych produktów jest przejrzystość. Klient dokładnie wie, ile z jego składki firma pobierze w formie opłat".

Pekao oferuje  ubezpieczenie spłaty salda zadłużenia na karcie kredytowej

Bank Pekao wprowadził  możliwość skorzystania z ubezpieczenia spłaty salda zadłużenia na karcie kredytowej. Zakres ubezpieczenia gwarantuje spłatę w przypadku nieprzewidzianych sytuacji losowych takich jak utrata pracy czy zdrowia - podaje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 27.01.2011 r.). Ponadto,  klient ma możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie (tzw. pakiet życiowy, obejmujący śmierć, oraz trwałą i całkowitą niezdolność do pracy lub trwałe inwalidztwo) oraz z grupowego ubezpieczenia na wypadek utraty pracy, czasowej niezdolności do pracy, bądź poważnego zachorowania ( pakiet majątkowy). Jeżeli dojdzie do zdarzenia objętego ubezpieczeniem - podkreśla "GU" -  klient może liczyć na spłatę całości zadłużenia na karcie kredytowej (pakiet życiowy) lub comiesięcznych minimalnych kwot spłaty wymaganych przez bank (pakiet majątkowy).
Z ubezpieczenia mogą skorzystać zarówno dotychczasowi jak i nowi  klienci Pekao SA podpisujący umowę o limit kredytowy i kartę. Oprócz przystąpienia do ubezpieczenia w dowolnej placówce Pekao, klienci mogą skorzystać z ochrony po raz pierwszy także za pośrednictwem serwisu internetowego  Pekao24.
Składka ubezpieczenia jest uzależniona od wysokości salda zadłużenia na ostatni dzień cyklu rozliczeniowego oraz procentowej stawki za ubezpieczenie.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT