UNIQA TU na Życie SA poprawia wyniki

Wyniki finansowe Grupy UNIQA Polska w 2011 r. UNIQA TU na Życie  SA zanotowała w 2011 r. ponad 1 mld zł zebranej składki, co oznacza 17 proc.  dynamikę wzrostu składki przypisanej w stosunku do 11,6 proc. wzrostu całego rynku. Przy tym przypis składki z polis życiowych  w ub.r. wyniósł 80 mln zł, czyli był  o 23,8 proc. wyższy  niż w 2010 r - podaje "Bankier.pl" (www.bankier.pl  z  09.05.2012 r.). I tak, według danych opublikowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego   rynek ubezpieczeń na życie w 2011 r. urósł o 1,8 proc. W opinii portalu, poprawa wyniku w biznesie życiowym Grupy UNIQA " jest efektem rozwoju ubezpieczeń ze składką regularną, przy jednoczesnych działaniach stabilizujących rentowność tego portfela".  I tak,  na  rezultat wypracowany w   ubezpieczeniach na życie ze składką regularną przede wszystkim miały wpływ  dobre wyniki uzyskane z  ubezpieczeń grupowych (wzrost o 40 proc.), z polis indywidualnych ( wzrost o 39 proc.) oraz  unit-linked (wzrost o 36 proc.). W przypadku ubezpieczeń ze składką jednorazową  - zauważa "Bankier.pl" - oprócz planowej redukcji krótkoterminowego ubezpieczenia "Kapitał & Pewność" odnotowano  wysokie wzrosty w ubezpieczeniach strukturyzowanych i unit-linked.
W 2011 r. UNIQA TU na Życie  SA osiągnęła zysk techniczny w  wysokości  4,1 mln zł, a więc  wyższy o 2,7 mln zł niż w  2010 r.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT