UOKiK ukarał Getin Noble Bank za wprowadzanie w błąd klientów zawierających umowy o długoletni produkt inwestycyjno-oszczędnościowy

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)  uznała, że Getin Noble Bank bezprawnie wprowadzał w błąd swoich klientów zawierających umowy o długoletni produkt inwestycyjno-oszczędnościowy - informuje "Gazeta Wyborcza"(Nr z 20.01.2014 r.). W opinii UOKiK w materiałach informujących  o produkcie  zabrakło najważniejszej informacji - pisze dziennik - o ryzyku utraty nawet wszystkich oszczędności oraz o wysokich kosztach rozwiązania umowy. Wątpliwości urzędu wzbudziły wprowadzające w błąd informacje przekazywane przez pracowników banku oraz ulotki reklamowe. Suma kar nałożonych na spółkę wyniosła ponad 6,7 mln zł - podaje "GW". "Wyborcza" przypomina, iż  "do UOKiK dociera wiele skarg od konsumentów na produkty inwestycyjno-oszczędnościowe: ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, czyli tzw. polisolokaty (...) Umowa jest zawierana na wiele lat. Konsument jednorazowo lub w określonych okresach wpłaca kwoty, które są lokowane w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. Inwestycja może (ale nie musi, gdyż możliwa jest również strata) przynieść zysk dopiero po wielu latach, np. 10 lub 15. Konsumenci najczęściej skarżą się, że tego typu produkty są im przedstawiane jako standardowa lokata czy krótkoterminowe ubezpieczenie" , podczas gdy wcześniejsze zerwanie umowy  może oznaczać utratę oszczędności. Ponadto,  zysk uzależniony jest od ponoszonego ryzyka inwestycji - pisze "dziennik.  UOKiK  obecnie prowadzi 10 postępowań w sprawie tego typu produktów.
Jak pisze "GW", decyzje UOKiK dotyczące  Getin Noble Bank nie są ostateczne, bank ma prawo odwołać się do sądu.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT