UOKiK zgodził się na przejęcie Polisy-Życie przez VIG

Urząd  Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zgodził  się na przejęcie przez Vienna Insurance Group kontroli nad Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Polisa-Życie - podaje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z  12.03.2012 r.), powołując się na komunikat  prasowy UOKiK. 
Gazeta przypomina, iż w listopadzie 2011 r.  Vienna Insurance Group sfinalizowała przejęcie co najmniej 75 proc. i jednej akcji Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Polisa-Życie.
TUnŻ Polisa-Życie koncentruje się na ubezpieczeniach grupowych. W 2010 r. towarzystwo  zebrało około 21 mln euro składki.  Spółka ma 16 biur regionalnych i 30 biur przedstawicielskich.
Vienna Insurance Group ma polskim rynku spółka prowadzi działalność poprzez 6 spółek zależnych zajmujących się ubezpieczeniami majątkowymi (Compensa TU, Benefia TU, Interrisk TU, Polski Związek Motorowy TU) oraz ubezpieczeniami na życie (Compensa TU na Życie, Benefia TU na Życie) - pisze "DGP".

Aviva Życie - ponad 0,5 mld zł zysku za 2012 r.

Życiowa spółka Avivy zarobiła w ub.r.  510,3 mln zł czyli o  4 proc. mniej niż w2010 r - informuje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 09.03.2012 r.). Przy tym wartość składek przypisanych brutto w ubezpieczeniu na życie wynosiła 1,8 mld zł w 2011 r.. Jest to  5-proc. spadek w stosunku do roku poprzedniego. Według gazety, towarzystwo  w ub.r. sprzedało mniej ubezpieczeń inwestycyjnych ze składką jednorazową i  wypłaciło więcej niż w 2010 r. odszkodowań. Ich suma wyniosła blisko 1,55 mld zł, a więc o 12 proc. więcej niż rok wcześniej. Ubezpieczyciel obecnie  rozmawia z Kredyt Bankiem oraz z BGŻ. w sprawie  sprzedaży jego polis za pośrednictwem tych  instytucji. "DGP" przypomina, iż zysk 5 mln zł  przyniosło także utworzone w 2008 r. przez Avivę i Bank Zachodni towarzystwo życiowe,  które zajmują się głównie bancassurance. 

PIU: dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne rozwiązaniem korzystnym dla pacjentów

W opinii Polskiej  Izby Ubezpieczeń dodatkowe dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne są rozwiązaniem korzystnym dla pacjentów;  poprawią jakość i dostępność do leczenia - pisze "Gazeta Wyborcza"(Nr  z 12.03.2012 r.). Według Izby, wprowadzenie dodatkowych dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych i konkurencji dla NFZ jest szansą na bardziej efektywne zarządzanie i wydawanie środków przeznaczanych na opiekę zdrowotną. PIU podkreśla - dodaje "Wyborcza" -  że już dziś na prywatne leczenie z "własnej kieszeni" Polacy wydają ponad 30 mld zł. W opinii Izby,  środki te są wydawane nieefektywnie - zamiast zasilać system ochrony zdrowia, ostatecznie do niego nie trafiają. Zdaniem PIU,  dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne pacjent mógłby zawrzeć dobrowolnie. Ubezpieczyciel, mając wielu klientów, mógłby negocjować tańsze ceny za wizyty lekarskie, zabiegi czy operacje. Dzięki temu polisa miałaby być dla pacjenta korzystniejsza - twierdzi gazeta.
"GW" przypomina, iż  w  marcu 2011 r.  ówczesna minister zdrowia Ewa Kopacz przedstawiła projekt ustawy wprowadzającej dodatkowe dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne, który  przewidywał ulgę podatkową dla wykupujących polisy. Przewidziano w nim możliwość finansowania polis w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz  wprowadzono obowiązek realizacji przez świadczeniodawcę kontraktu z NFZ na poziomie 90 proc. "Miało być to zabezpieczeniem dostępu do leczenia dla pacjentów bez dodatkowego ubezpieczenia" - twierdzi gazeta. Na to rozwiązanie nie zgodziło się jednak Ministerstwo Finansów.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT