Uniqa Życie - sukces produktów ze składką jednorazową

Uniqa Życie po pierwszych trzech kwartałach 2008 r. odnotowała  902,2 mln zł składki przypisanej brutto (wzrost   463 proc. ). W tym w  przypadku produktów ze składką regularną wartość przypisu wyniosła 24,8 mln zł, co oznacza wzrost o 42,7 proc. - podaje "Gazeta Ubezpieczeniowa" (www.gu.com.pl  z 02.12.2008 r.). Natomiast przypis z produktów ze składką jednorazową wyniósł 877,4 mln zł i wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem 2007 r. o 514,5 proc. Głównym czynnikiem wpływającym na wzrost składki jednorazowej był rozwój produktów oferowanych w oparciu o kanał bankowy, w szczególności ubezpieczenia inwestycyjnego, jak też  wprowadzonego w drugim kw. grupowego ubezpieczenia strukturyzowanego - pisze gazeta. Dużą dynamikę wykazały zwłaszcza ubezpieczenia grupowe o składce  regularnej , których wzrost w okresie styczeń-wrzesień 2008 roku wyniósł 61 proc.
Uniqa Życie zarobiła w trzech kw. 2008 r.  1,0 mln zł netto wobec 0,8 mln zł straty wypracowanej w analogicznym okresie 2007 r.

Solvency II bez kontrowersyjnych zapisów o nadzorach  

Ministrowie finansów krajów Unii Europejskiej zatwierdzili  reformę nadzoru ubezpieczeniowego w UE. Według portalu www.wp.pl  z  02.12.2008 r., zrezygnowano z  najbardziej kontrowersyjnych  i odrzucanych m.in. przez Polskę zapisów. Chodzi o dyrektywę ubezpieczeniową zwaną Solvency II (z ang. wypłacalność), która ma zrewolucjonizować system nadzoru nad sektorem ubezpieczeń i reasekuracji w UE, a także zwiększyć jego bezpieczeństwo i konkurencyjność. A w świetle światowego kryzysu finansowego i na skutek ostrych podziałów między krajami członkowskimi sprawa nabrała wymiaru politycznego. Poszło o przepływy finansowe między firmami-matkami a ich filiami w krajach, które nie są potęgami finansowymi.  KE chciała oddać znaczną kontrolę nad nimi nadzorom tych krajów, gdzie mają one swoją główną siedzibę i w  ten sposób zminimalizować rolę instytucji nadzorczych (w Polsce Komisji Nadzoru Finansowego) krajów, gdzie działają filie wielkich ubezpieczycieli.
Polska i inne nowe kraje członkowskie wspierane przez Hiszpanię, Austrię i Luksemburg wywalczyły usunięcie z dyrektywy przepisów, które - ich zdaniem - groziły tym, że w razie problemów firmy- matki "wypompują" kapitał ze swoich filii, by poprawić swoją sytuację finansową.
Ostateczny kształt tzw. kolegiów nadzorczych, gdzie będą reprezentowane instytucje nadzorujące firmy-matki i ich filie, oraz rolę poszczególnych nadzorców, ma zaproponować działająca już grupa wysokiego szczebla pod przewodnictwem b. dyrektora Międzynarodowego Funduszu Walutowego Jacquesa de Larosiere'a.
Podstawowym celem "Solvency II" jest podwyższenie standardów w zakresie wypłacalności firm ubezpieczeniowych. Chodzi przede wszystkim o takie ustalenie poziomu obowiązkowego kapitału własnego, który zagwarantuje bezpieczeństwo wszystkich ubezpieczonych i zaspokojenie ich roszczeń. Temu samemu ma służyć wzmocniony nadzór nad sektorem. Skomplikowane przepisy dyrektywy odnoszą się do różnych tzw. modeli oceny ryzyka, standardów księgowości, kontroli i audytu oraz przejrzystości informacji.

Mniejszy zysk Polisy Życie

Po dziewięciu miesiącach  2008 r. Polisa Życie zanotowała przypis składki brutto   w wysokości 46,4 mln zł – informuje „ Dziennik. WSJ Polska” (Nr z 02.12.2008 r.) . Jest to rezultat o 18 proc. lepszy od  zbioru składki przypisanej  brutto  uzyskanego w analogicznym okresie rok wcześniej. Jednak pomimo tego, osiągnięty w trzech kwartałach br. zarobek spółki był niższy od wypracowanego przez ubezpieczyciela rok wcześniej - stan na dzień 30 września 2007r. Towarzystwo po dziewięciu miesiącach tego roku zanotowało bowiem  zysk netto w wysokości 1,4 mln zł, podczas gdy rok wcześniej Polisa Życie zarobiła na czysto 7,6 mln zł.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT