Universum - Życie zniknie z rynku?

Universum - Życie przymierza się do rozwiązania - donosi "Parkiet"(Nr z 12.11.2010 r.), powołując sie na informację  Komisji Nadzoru Finansowego. Według gazety, nadzór otrzymał od towarzystwa zawiadomienie w tej sprawie. Zdaniem  Agnieszki Senkowskiej, prezes zarządu  Universum-Życie, wniosek o rozwiązanie spółki wiąże się  z decyzją aktualnych akcjonariuszy, którzy postanowili, że nie dokapitalizują już spółki. A zastrzyk kapitału jest  niezbędny, by w przyszłym roku firma "miała wystarczający kapitał gwarancyjny i by spełniała wszelkie wymogi wypłacalności określone prawem" –  twierdzi w gazecie. Jednak w opinii  "Parkietu", rozwiązanie spółki nie jeszcze przesądzone, ponieważ udziałowcy Universum-Życie mają  prowadzić rozmowy z inwestorem zainteresowanym wejściem do spółki lub nawet odkupieniem 100 proc. akcji. Uchwała w sprawie rozwiązania Universum-Życie trafi pod głosowanie na grudniowym nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy - dodaje dziennik.
Na koniec czerwca 2010 r. towarzystwo zebrało ze składek 2,69 mln zł, o 83 proc. więcej, niż rok wcześniej. Zanotowało 0,81 mln zł straty. Była ona o 0,44 mln zł większa niż w I poł. 2009 r. Po sześciu miesiącach 2010 spółka. miała 2,7 mln zł rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, najmniej spośród firm z sektora życiowego.
Universum-Życie jest kontrolowane przez spółkę AICE Polska (94,29 proc. akcji). Wśród jego udziałowców jest też firma AUTO Plan (5,71 proc. akcji).

TU na Życie Europa goni PZU Życie

TU na Życie Europa rośnie jak na drożdżach. Kontrolowany przez Leszka Czarneckiego ubezpieczyciel  koncentruje  swoją działalność na sprzedaży ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych, przede wszystkim  polisolokaty i produkty strukturyzowane - donosi "Dziennik Gazeta Prawna" (Nr z 09.11.2010 r.). Jeśli spółka po trzech kwartałach 2009 r.  zebrała  1,8 mld zł składki, to  przypis towarzystwa  na koniec września 2010 r. sięgnął już 3,5 mld zł. Dziennik prognozuje, że firma  już niedługo może zostać liderem polskiego rynku ubezpieczeń życiowych (obecnie największy udział ma w nim PZU Życie). Europa Życie  zakończyła III kwartał br. zyskiem na poziomie 56,5 mln zł wobec 31 mln zł rok wcześniej. "Dysproporcja między przychodami a zyskiem to efekt postawienia na produkty inwestycyjne, które charakteryzują się niską rentownością" - twierdzi gazeta." Spółka będzie dążyła do zwiększenia swoich zysków i dlatego chce postawić na produkty związane z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Dodatkowym powodem jest wyczerpywanie się potencjału wzrostu sprzedaży pozostałych typów produktów inwestycyjnych" - wyjaśnia "DGP", powołując się na Jacka Podobę, prezesa zarządu ubezpieczyciela. Towarzystwo przygotowuje się do wejścia nowych unijnych regulacji (Solvency II), które ograniczą możliwość koncentrowania sprzedaży na jednym kanale dystrybucyjnym.

TUnŻ WARTA - stabilny wzrost przypisu ze składek regularnych

TUnŻ WARTA wypracowało w ciągu dziewięciu miesięcy  2010 r.  24,3 mln zł zysku netto. Zaowocowały zwiększone  nakłady  inwestycyjne na rozwój wyłącznej życiowej sieci dystrybucyjnej. Wynik techniczny po dziewięciu miesiącach wyniósł 32,5 mln zł - pisze "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 12.11.2010 r.).Według "GU", przypis składki brutto był natomiast niższy niż przed rokiem i wyniósł na koniec września br. 1,86 mld zł.  Spółka bowiem konsekwentnie obniża przypis produktu WARTA Gwarancja, wzmacniając jednocześnie sprzedaż produktów inwestycyjnych - zauważa "Ubezpieczeniowa". W br. ubezpieczyciel  wprowadził do sprzedaży kolejne produkty o charakterze inwestycyjnym - Smak Zysku, Moc Energii, Nowe Technologie, Złota Korona oraz ponownie Profit Plan. Przypis z ich sprzedaży po III  kw. wyniósł 525 mln zł."GU" zauważa, że  WARTA życiowa odnotowuje stabilny wzrost przypisu składek regularnych – w odniesieniu do analogicznego okresu ub. roku o 7,1 proc.   wzrosła składka z tytułu umów grupowych, a o 4,6 proc. składka regularna z tytułu umów indywidualnych.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT