Ustawa o jednorazowym dodatku dla emerytów i rencistów podpisana przez Prezydenta RP

Andrzej Duda, prezydent RP podpisał ustawę o jednorazowym dodatku  do emerytur i rent - podaje "Rzeczpospolita"(Nr  z  12.02.2016 r.).  Ustawa zakłada  wypłatę  przy waloryzacji świadczeń w 2016 r. jednorazowego dodatku  dla emerytów i rencistów,  których świadczenie wypłacane przez ZUS kształtuje  się  poniżej 2 tys. zł   miesięcznie - przypomina  dziennik. I tak, kwoty dodatków będą wypłacone w kwocie   zależnej  od wysokości wypłacanych emerytur czy rent, a więc: " 400 zł dla otrzymujących świadczenia do 900 zł, 300 zł przy świadczeniu 900-1100 zł, 200 zł przy świadczeniach między 1100-1500 zł i 50 zł dla otrzymujących pomiędzy 1,5 tys. a 2 tys. zł. "Według "Rzeczpospolitej",  dodatek jest  zwolniony od podatku dochodowego i składki na ubezpieczenie zdrowotne.  Będzie wypłacany z urzędu, a nie na wniosek uprawnionych. Ma otrzymać go   6,5 mln świadczeniobiorców.
Podpisana przez prezydenta ustawa wejdzie w życie 1 marca, a dodatek będzie wypłacony z marcowymi świadczeniami.
W opinii Kancelarii Prezydenta RP, "standardowa waloryzacja w 2016 r. byłaby niska, a podwyższenie świadczeń wręcz symboliczne" - podkreśla "Rz'. "Z tego względu ustawodawca zdecydował się na przyjęcie odrębnego od waloryzacji mechanizmu w postaci jednorazowego dodatku pieniężnego.

Emeryci skarżą do RPO w sprawie świadczeń emerytalnych osób,  które były na tzw. wcześniejszej  emeryturze

Adam Bodnar,  Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił  do Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny z apelem o zajęcie się problemem  ustalania  zasad wysokości  emerytury powszechnej, przyznawanej osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 r., a  które pobierały wcześniejszą emeryturę - donosi "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 11.02.2016 r.). Rzecznik zaproponował, aby   było  to przedmiotem analizy w czasie prac komisji nad prezydenckim projektem o obniżeniu wieku emerytalnego  - pisze gazeta. Jak podkreśla  "DGP",  RPO otrzymuje  liczne skargi emerytów, którym ZUS obecnie  odejmuje od emerytury  wcześniej wypłacone im świadczenia, powołując się na  obowiązujące przepisy.  Skarżący podnoszą - pisze dziennik - iż  podejmując w przeszłości decyzję o przejściu na wcześniejszą emeryturę, "nie mogli mieć świadomości, że taka decyzja w przyszłości wpłynie negatywnie na wysokość świadczenia przyznanego w wieku powszechnym". Przy tym nie ma  znaczenia, że część ze skarżących nabyła prawo do emerytury w wieku powszechnym do końca 2012 r., czyli przed wejściem w życie ustawy z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw  - dodaje gazeta.
Zdaniem RPO, "zmiana przepisów w tym zakresie powinna rozstrzygnąć kwestie wysokości świadczenia zarówno osób, które uprawnienia do emerytury powszechnej nabyły przed 2012 r., jak i po tej dacie, gdyż  " te osoby realizowały prawo do wcześniejszej emerytury jeszcze przed nowelizacją ustawy".

Rząd chce wspomóc emerytów i rencistów przed zajęciem  komorniczym

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt stanowiska rządu, w którym pozytywnie oceniło propozycje posłów dotyczącą nowelizacji ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - informuje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 16.02.2016 r.),. Zdaniem gazety, jest to odpowiedź  resortu  na interwencję Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) w sprawie zwiększenia ochrony emerytów i rencistów przed negatywnymi skutkami komorniczego postępowania egzekucyjnego. Albowiem obecnie w zależności od rodzaju należności,  potrąceniu może ulec od 25 proc. do 70 proc. kwoty świadczenia. Tymczasem w opinii RPO,   kwota wolna od zajęć komorniczych  powinna gwarantować pozostawienie świadczeniobiorcy  minimum dochodu do swobodnej dyspozycji, niezbędnego do zaspokojenia podstawowych potrzeb -  pisze dziennik. "DGP" przypomina, iż zwrócił na to  uwagę Trybunał Konstytucyjny   (wyrok z 28 października 2015 r., sygn. akt K 21/14). Oceniając konstytucyjność  przepisów prawa podatkowego,  w  sprawie   kwoty zmniejszającej  podatek.

Emerytury wojskowych w 2016 r. na  poziomie 5 mld zł

Emerytury mundurowe w 2016 r. pochłoną nie mniej niż  5 mld zł - informuje "Bankier.pl"(www.bankier.pl z 17.02.2016 r.). Według portalu,  wydatki  z budżetu na świadczenia dla wojska, w tym na  emerytury dla  byłych żołnierzy zawodowych, wyniosą około  7,3 mld zł. Co istotne,  liczba emerytów wojskowych jest obecnie większa niż zatrudnionych w armii  żołnierzy  i wynosi   około  120 tys. osób.  Jak podaje "Bankier.pl",  średnie świadczenie emerytalne dla byłego żołnierza kształtuje się na poziomie . 3,2 tys. zł brutto, (2,3 tys. netto).

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT