W czerwcu ponad 82 proc. UFK wypracowało zyski

W czerwcu 2009 r. na 927  UFK, przeszło 82 proc. z nich  zakończyło miesiąc z zyskiem - informuje "Gazeta Ubezpieczeniowa" (www.gu.com.pl z 13.07.2009 R.) za raportem  Analizy Online. Na 18 analizowanych przez AO grup funduszy,  wszystkie, za wyjątkiem dłużnych dolarowych uniwersalnych (PDU_UN), zakończyły czerwiec  z dodatnią stopą zwrotu.
Najwyższy wzrost jednostki (+8,6 proc.) spośród wszystkich produktów kapitałowych odnotowali uczestnicy funduszu AEGON UFK - BlackRock Japan Opportunities Fund (EUR). Na przeciwległym biegunie znaleźli się natomiast posiadacze funduszu BlackRock World Gold Fund denominowanego zarówno w EUR (AEGON), jak i w USD (AEGON, PZU, Skandia), którzy stracili najwięcej (-9,0 proc.). Natomiast  wśród grup dla których wyliczana jest średnia, najwyższą stopę zwrotu +4,8 proc. wypracowała grupa UFK złożona z dwóch funduszy dłużnych tzw. "eurowych uniwersalnych" (PDE_UN). Najbardziej dynamiczny wzrost wartości jednostki rozrachunkowej spośród nich wypracował  Nordea UFK - Nordea Europejskich Papierów Dłużnych Wysokiej Rentowności (+7,5 proc.).  Fundusze akcji polskich małych i średnich spółek (AKP_MS) przeciętnie zarobiły +4,7 proc., a kategoria funduszy polskich uniwersalnych (AKP_UN) +2,6 proc. W ramach pierwszej grupy najwięcej powodów do zadowolenia mają posiadacze funduszu kapitałowego Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek UFK, którego jednostka w ciągu miesiąca zyskała na wartości +8,4 proc. W grupie akcji polskich uniwersalnych w największym stopniu wzrosła jednostka Allianz Akcji Plus UFK (+6,9 proc.). Poza tym produktem dobrze poradzili sobie również zarządzający UniKorona Akcje UFK, którzy wypracowali dla swoich klientów +4,7 proc. Na 130 funduszy zaklasyfikowanych do tej kategorii, 2 zakończyły miesiąc z ujemną stopą zwrotu. Na wartości straciły jednostki rozrachunkowe funduszu Allianz - AAI Speedway (-0,6 proc.) oraz Generali - Legg Mason Akcji UFK (-0,2 proc.).” – napisano w raporcie.
AO zwracają uwagę, że ze sprzyjającej koniunktury skorzystały również fundusze mieszane oraz stabilnego wzrostu.

NFZ wydaje więcej  EKUZ
 
Wzrasta, szczególnie w okresie wakacyjnym,   liczba wydawanych przez NFZ Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego  (EKUZ). Według  Wandy Pawłowicz, rzecznika mazowieckiego NFZ, NFZ stara się wydawać kartę w ciągu jednego dnia, chyba że dokumenty są niepełne - informuje "Gazeta Prawna" (Nr z 09.07.2009 r.). Dziennik ostrzega jednak,  że posiadanie EKUZ nie zawsze gwarantuje otrzymanie bezpłatnego świadczenia za granicą. Dlaczego ?  Dokumenty te nie mają paska magnetycznego i  ze względu na to w niektórych krajach    nie są akceptowane, kiedy  niemożliwe jest odczytanie informacji zapisanych na karcie. NFZ radzi więc - pisze "Prawna" -  aby zbierać wszystkie rachunki za leczenie za granicą, aby po powrocie do kraju na ich podstawie starać  się o zwrot poniesionych kosztów.

Pełna wersja wiadomości prawno - gospodarczych - czytaj na gazetaprawna.pl   

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT