W ubezpieczeniach z UFK potrzebne zmiany prawne

"Wkroczenie prawodawcy jest niezbędne ze względu na „wynaturzenia", do których doprowadziła „kooperacja" bankowo-ubezpieczeniowa" –  pisze "Rzeczpospolita"(Nr z 13.02.2013 r.) o umowie  ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK).  Zdaniem  Wojciecha Kamieńskiego, współautora Raportu Rzecznika Ubezpieczonych poświęconego  ubezpieczeniom na życie z UFK, "konstrukcja tych ubezpieczeń staje się atrapą", zaś "kanony dobrych praktyk nie przywrócą produktom z UFK ich zasadniczego celu - rzeczywistej ochrony ubezpieczeniowej". Kamieński uważa, iż  regulacja normatywna umowy ubezpieczenia na życie z ufk  jest niepełna, co  sprzyja to tworzeniu przez ubezpieczycieli produktów, których konstrukcja niejednokrotnie "pozostaje w sprzeczności z zasadą równości stron kontraktujących."  W jego opinii - podaje "Rz" -  taki stan rzeczy nie jest wyłącznie kwestią wadliwej sprzedaży,  jak i nie jest tylko kwestią braku unormowań, ale  " przede wszystkim kwestią narzucenia przez ubezpieczycieli wadliwej konstrukcji prawnej umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym opartym o indeks". Stąd wkroczenie prawodawcy jest niezbędne - twierdzi W. Kamieński w gazecie.

Podatek od polisolokat w 2014 r. ?

Jak informuje "Puls Biznesu"(Nr z 14.02.2013 r.), Ministerstwo Finansów planuje od 2014 r.  opodatkowanie  tzw. ubezpieczeń  lokacyjnych (polisolokat) oraz  produktów   strukturyzowanych,  sprzedawanych  w formie ubezpieczeń. Zdaniem Marcina Mazurka, eksperta Intelace Research,  polisolokaty po opodatkowaniu stracą więc rację bytu. Dlaczego ? Albowiem - pisze gazeta- niektóre z banków już zrezygnowały ze sprzedaży tych produktów, a  inne zapowiadają  wycofanie z dystrybucji polisolokat. Spowoduje to, iż  towarzystwa mogą odczuć straty, ponieważ wprowadzenie podatku zniechęci klientów do kupowania produktów strukturyzowanych - twierdzi "PB". Stąd  projekt MF wprowadzenia podatku  od  polisolokat  ma  największe znaczenie dla ubezpieczycieli. Marek Twardowski, dyrektor Działu Zarządzania Projektami i Produktami Nordei, podkreśla zaś, że  przy produktach z UFK  klienci płacą podatek od zysków kapitałowych, a mimo to ubezpieczenia  te  cieszą  się powodzeniem.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT