Warta proponuje polisę "Liderzy Biznesu"

Najnowsza oferta Warty i Kredyt Banku: to strukturyzowana 2 - letnia polisa na życie i dożycie z jednorazową składką, oparta na koszyku akcji 20 wiodących światowych spółek, która może przynieść nawet 30 proc. nieoprocentowaną premię, której wysokość zależy od zachowania się koszyka akcji 20 spółek o zasięgu globalnym m.in. Johnson & Johnson, Colgate - Palmolive, Honda, Siemens, Heineken, Nike, General Electric, Pepsico etc. - informuje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl  z  01.07.2011 r.). Każdy, kto wykupi polisę, może dodatkowo ulokować oszczędności na wysoko oprocentowanej trzymiesięcznej lokacie Kredyt Banku.  Produkt zapewnia ochronę ubezpieczeniową oraz pozwala bezpiecznie pomnażać kapitał. Premia ubezpieczeniowa  zostanie  wypłacona  na koniec umowy. Jak twierdzi w "GU" Wojciech Bogacki, analityk rynków  finansowych z Biura Zarządzania Produktami i Procesami TUnŻ Warta, " zasięg działania, innowacyjność i silna pozycja  firm w poszczególnych branżach są czynnikami sprzyjającymi wzrostowi ich wartości i notowań na rynkach finansowych. 
Maksymalna stopa zwrotu na koniec umowy może wynieść 30 proc., co jest równoważne opodatkowanemu zyskowi w wysokości 37 proc.. Polisa zapewnia 100 proc. ochronę składki alokacyjnej na koniec trwania umowy. Minimalna wysokość jednorazowej składki to 1 tys. zł. Każdy klient, który kupi produkt może dodatkowo założyć trzymiesięczną lokatę z oprocentowaniem 6 proc. w stosunku rocznym. Na depozycie można ulokować kwotę do wysokości środków zainwestowanych w ubezpieczenie Liderzy Biznesu (jednak nie mniej niż 1 tys. zł oraz nie więcej niż 20 tys. zł).

Zyskowny inwestycyjny Plan Ubezpieczeniowy – DILT 023 Agro-Zysk z  ING

Dwuletnia struktura:  "Inwestycyjny Plan Ubezpieczeniowy – DILT 023 Agro-Zysk" z  ING Banku  Śląskiego przyniosła inwestorom nieopodatkowany zysk - donosi "Rzeczpospolita"(Nr z 30.06.2011 r.). Według dziennika,   jej zysk zależny  od notowań cen towarów rolnych (m.in. pszenicy, kukurydzy, fasoli i bawełny) osiągnął  poziom  wysokości 24,31 proc. (12,16 proc. w skali roku).
Jak wyjaśnia gazeta  "w  produkt wbudowana była bariera w wysokości 150 proc. wartości początkowej indeksu. Jej przekroczenie oznaczałoby zablokowanie oprocentowania inwestycji na poziomie 8 proc. Bariera nie została jednak naruszona".

Skandia Życie TU  obniża na wakacje opłaty wstępne  programów Multiportfel Protekt Plus i Multiportfel Avans Plus

Skandia Życie TU wprowadziła wakacyjną promocję programów ze składką jednorazową pod hasłem: „Inwestycja z dobrym widokiem na przyszłość”. Zapewnia ona - podaje "Gazeta Ubezpieczeniowa" (www.gu.com.pl z 01.07.2011 r.) -   obniżenie opłaty wstępnej od składki początkowej nawet do 0 procent, bez względu na deklarowany okres umowy oraz wysokość wpłaty.
Klient ma tutaj  możliwość korzystania z rozwiązań inwestycyjnych, które pozwalają pomnożyć kapitał. Do aktywnego zarządzania pieniędzmi, Skandia udostępniła różne instrumenty finansowe oferujące elastyczność w doborze i realizacji indywidualnej strategii inwestycyjnej - pisze "Ubezpieczeniowa".  Zgodnie ze swoimi indywidualnymi potrzebami, w trakcie inwestycji klient może swobodnie i bezpłatnie zmieniać strukturę inwestycji. . Dla zapewnienia wyższego bezpieczeństwa możliwe są wpłaty dodatkowe - wyjaśnia "GU".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT