Naukowcy i studenci nagrodzeni przez Rzecznika Finansowego

Rzecznik Finansowy wyróżnił naukowców w IV edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym. 32 prace zgłoszono do tegorocznego konkursu na najlepszą pracę dyplomową organizowanego przez Rzecznika Finansowego. Młodzi naukowcy poruszyli szereg tematów związanych z ustawowymi zadaniami Rzecznika. Nie zabrakło bankowego misselingu, problemu kredytów walutowych, pisano o nadużyciach na rynku … Dowiedz się więcej

Podsumowanie konferencji pt. „Walutowe” kredyty hipoteczne w świetle najnowszego orzecznictwa TSUE

Biuro Rzecznika Finansowego, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Naczelna Rada Adwokacka zorganizowały 20 maja 2024 r. konferencję pt.  „Walutowe” kredyty hipoteczne w świetle najnowszego orzecznictwa TSUE, dotyczącą tematyki kredytów indeksowanych i denominowanych do waluty innej niż waluta polska. Zagadnienie to analizowane było w kontekście poglądów judykatury i przedstawicieli doktryny. W ramach wydarzenia zorganizowano trzy … Dowiedz się więcej

Zaproszenie na konferencję: „Walutowe” kredyty hipoteczne w świetle najnowszego orzecznictwa TSUE – 20.05.2024 r.

Serdecznie zapraszamy na transmisję online Konferencji. Start 20.05.2024 r. godzina 10:00: Link: transmisja online Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową organizowaną przez Rzecznika Finansowego, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Naczelną Radę Adwokacką. Celem konferencji będzie omówienie sytuacji prawnej stron sporów w obszarze kredytów hipotecznych denominowanych i indeksowanych do waluty obcej w świetle bieżącego orzecznictwa TSUE oraz … Dowiedz się więcej

Ważna uchwała Sądu Najwyższego wydana z wniosku Rzecznika Finansowego

(sygn. akt III CZP 142/22) W dniu 8 maja 2024 r. Sąd Najwyższy, w siedmioosobowym składzie pod przewodnictwem Prezes Sądu Najwyższego Joanny Misztal-Koneckiej, wydał korzystną dla poszkodowanych uchwałę w sprawie dopuszczalności uwzględniania rabatów w ramach odszkodowania z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC ppm). Wskazywana uchwała jest wyjątkowo istotna dla poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, ponieważ … Dowiedz się więcej

Szkody w pojazdach związane z ubytkami (dziurami) w drodze oraz dziko żyjącymi zwierzętami – praktyczne odpowiedzi na pojawiające się problemy

Zapraszamy do zapoznania się z poniższą publikacją Rzecznika Finansowego i uzyskania praktycznych informacji dotyczących możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych związanych z uszkodzeniem pojazdu na skutek wjechania w ubytek (dziurę) w drodze czy też brakiem oznakowania miejsc niebezpiecznych w szczególności tych, gdzie występują uszkodzenia nawierzchni lub przemieszczają się dziko żyjące zwierzęta. Kto odpowiada za szkody wynikłe z … Dowiedz się więcej

VII edycja Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania prac w ramach VII edycji Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego za najlepszą rozprawę habilitacyjną i doktorską oraz pracę magisterską i licencjacką z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym. Jest to kolejna edycja Konkursu, w ramach którego co roku nagradzamy najlepsze prace naukowe poświęcone problematyce badawczej nawiązującej do obszaru działania Biura Rzecznika … Dowiedz się więcej

Udział Rzecznika Finansowego w seminarium „Problemy etyczne i prawne praktycznych zastosowań sztucznej inteligencji” na Uniwersytecie Gdańskim

W dniu 17 kwietnia 2024 r. Rzecznik Finansowy – dr Bohdan Pretkiel oraz dyrektor Departamentu Analiz i Legislacji – Michał Sas, wzięli udział w seminarium „Problemy etyczne i prawne praktycznych zastosowań sztucznej inteligencji”, zorganizowanym przez Uniwersytet Gdański. Celem wydarzenia było przedyskutowanie istotnych z perspektywy społecznej zagadnień, jakie wiążą się z dynamicznym rozwojem algorytmów AI oraz … Dowiedz się więcej

NIK pozytywnie ocenia działalność edukacyjną i informacyjną Rzecznika Finansowego

Najwyższa Izba Kontroli prowadziła kontrolę dotyczącą finansowania i realizacji zadań związanych z edukacją klientów podmiotów rynku finansowego. Zdaniem NIK Rzecznik zapewnił możliwość realizacji zadań ustawowych w latach 2022-2023. Biuro Rzecznika Finansowego identyfikowało istotne ryzyka na rynku finansowym, podejmując w tych obszarach działania edukacyjne i informacyjne kierowane do klientów podmiotów rynku finansowego, między innymi poprzez cyklicznie organizowane … Dowiedz się więcej

Działalność edukacyjna Pełnomocników Terenowych Rzecznika Finansowego w Lublinie i Olsztynie w marcu 2024 roku

Pełnomocnicy Terenowi Rzecznika Finansowego regularnie włączają się w działania prowadzone w celu zwiększania świadomości finansowej społeczeństwa. W marcu obchodziliśmy Światowy Dzień Konsumenta, a rok 2024 został ustanowiony przez Senat Rokiem Edukacji Ekonomicznej. Działania na terenie województwa warmińsko-mazurskiego Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Finansowego w Olsztynie zorganizował spotkanie otwarte dla mieszkańców Olsztyna i regionu pt. „Świadomy konsument, to bezpieczny … Dowiedz się więcej

Obsługa zajęć egzekucyjnych w pytaniach i odpowiedziach – publikacja Rzecznika Finansowego

Rzecznik Finansowy przygotował poradnik dotyczący procedury zajęć egzekucyjnych na rachunkach bankowych. W opublikowanym materialne znajdują się szczegółowe odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące blokady środków, praw i obowiązków dłużników oraz procedur odwoławczych. Zebrane informacje pozwolą świadomie i skutecznie zarządzać sytuacją związaną z zajęciem wierzytelności. Serdecznie zapraszamy do lektury.

Komunikat Rzecznika Finansowego w sprawie oświadczenia pana Janusza Palikota

W związku z pojawieniem się w przestrzeni publicznej (mediach społecznościowych) oświadczenia pana Janusza Palikota o skierowaniu pozwu przeciwko Rzecznikowi Finansowemu w sprawie „przeprosin oraz wycofania bezpodstawnie i bezprawnie nałożonych kar na spółkę Tenczynek Dystrybucja”, Rzecznik informuje, iż do tej pory nie otrzymał odpisu wskazanego pozwu. Niemniej jednak, z uwagi na wagę zwartych w oświadczeniu pana … Dowiedz się więcej