wyrok SN z dnia 1990.11.07 I CR 637/90 OSP 1991/7/190

Naprawienie rzeczy uszkodzonej nie zawsze równa się wyrównaniu szkody w rozumieniu art. 363 § 1 k.c. Przy zasądzaniu różnicy wysokość odszkodowania powinna być w takim wypadku ustalona według cen z daty określania wysokości szkody, chyba że zachodzą szczególne okoliczności uzasadniające zastosowanie art. 363 § 2 k.c.


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT