Otwarcie pierwszego Biura Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Finansowego w Olsztynie

Już w najbliższy wtorek, 3 października o godz. 10, odbędzie się otwarcie Biura Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Finansowego w Olsztynie. W otwarciu uczestniczyć będą Rzecznik Finansowy dr Bohdan Pretkiel, zastępca Rzecznika Finansowego Ziemowit Bagłajewski, dyrektor generalny Biura Rzecznika Finansowego Aneta Weremko, a w ramach wydarzenia odbędą się także wystąpienia poświęcone roli i znaczeniu Rzecznika Finansowego w systemie ochrony … Dowiedz się więcej

Ubezpieczenia w czasie inflacji – analiza Rzecznika Finansowego

Każda osoba, decydująca się na zawarcie umowy ubezpieczenia oczekuje, że w razie wystąpienia zdarzenia losowego, objętego ubezpieczeniem otrzyma pomoc i określone w umowie świadczenie, pozwalające na pokrycie poniesionej przez nią szkody. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy pomimo dołożenia należytej staranności np. przy ubezpieczeniu majątku, zajdą okoliczności, które w istotny sposób wpłyną na zawarte przez nas … Dowiedz się więcej

Komunikat Rzecznika Finansowego dotyczący wyroku TSUE z dnia 21 września 2023 r. w sprawie mBank C-139/22 – status konsumenta

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 21 września 2023 r., rozstrzygnął o możliwości uznania za konsumenta osoby, która w dacie zawierania umowy kredytowej posiadała wykształcenie wyższe z zakresu zarządzania i finansów, a dodatkowo była zatrudniona w banku udzielającym kredytu. Wyrok ten ma istotne znaczenie dla wszystkich konsumentów-kredytobiorców, którzy pomimo posiadania fachowej wiedzy wynikającej z … Dowiedz się więcej

Rzecznik Finansowy składa skargę nadzwyczajną w sprawie pożyczki

Rzecznik Finansowy dr Bohdan Pretkiel wniósł skargę nadzwyczajną od wyroku sądu apelacyjnego w sprawie pożyczki gotówkowej udzielonej przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową „Kujawiak”. W sprawie wydano nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, a następnie na skutek odwołania od wydanego nakazu, zarówno Sąd Okręgowy w Toruniu, jak i Sąd Apelacyjny w Gdańsku rozpatrujący sprawę nie dostrzegły abuzywności postanowień umowy … Dowiedz się więcej

Rzecznik Finansowy żąda wyjaśnień od mBanku w sprawie błędnego zajęcia egzekucyjnego na kwotę 2 mln zł

Klient banku na profilu społecznościowym opisał nietypową sytuację związaną ze swoim rachunkiem. Po zalogowaniu się do bankowości internetowej mBanku zauważył na własnym rachunku zajęcie egzekucyjne na kwotę prawie 2 mln zł. W trakcie wyjaśniania sytuacji przez klienta okazało się, że organ egzekucyjny nie prowadzi postępowania egzekucyjnego wobec klienta. Bank odmówił jednak zwolnienia zajęcia rachunku bankowego i … Dowiedz się więcej

Ostrzeżenie przed próbą podszywania się pod pracowników Biura Rzecznika Finansowego

Rzecznik Finansowy ostrzega przed próbami wyłudzenia danych. Biuro Rzecznika Finansowego odnotowało incydentalne przypadki rozmów telefonicznych, podczas których oszuści przedstawiali się jako Rzecznik Finansowy. W ten sposób oszuści próbują pozyskać od klientów dane osobowe (np. numer PESEL) oraz informacje na temat posiadanych przez nich produktów finansowych. Oszuści podszywają się pod numer infolinii Biura Rzecznika Finansowego. Możliwe … Dowiedz się więcej

Komunikat Rzecznika Finansowego w sprawie terminu zgłaszania wierzytelności syndykowi w sprawie upadłości Getin Noble Banku S.A. (sygn. Akt: WA1M/GU/188/2023)

W dniu 19 sierpnia 2023 r. upływa trzydziestodniowy termin zgłaszania wierzytelności wyznaczony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy w obwieszczeniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości Getin Noble Banku S.A. Rzecznik Finansowy przypomina, że w dniu 19 sierpnia 2023 r. upływa trzydziestodniowy termin zgłaszania wierzytelności wyznaczony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w … Dowiedz się więcej

Kolejne spotkanie Rzecznika Finansowego z mieszkańcami Lublina

W dniu 27 lipca 2023 roku Rzecznik Finansowy zorganizował otwarte spotkanie dla mieszkańców Lublina. Tematem spotkania były nieautoryzowane transakcje płatnicze. Przedstawiciele Departamentu Klienta Rynku Bankowego i Kapitałowego Biura Rzecznika Finansowego (Zdzisław Osada – zastępca dyrektora Departamentu i dr Dariusz Kowalski – koordynator) przygotowali prelekcję na temat szans i zagrożeń jakie wiążą się z dokonywaniem transakcji … Dowiedz się więcej

Komunikat Rzecznika Finansowego w sprawie ogłoszenia upadłości Getin Noble Banku

W dniu 20 lipca 2023 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Getin Noble Banku S.A. (sygn. akt: WA1M/GU/188/2023 – obwieszczenie tego dotyczące dostępne tutaj). Rzecznik Finansowy w celu ochrony interesu finansowego klientów tego banku, przedstawia najważniejsze informacje z tym związane. W związku z ogłoszeniem upadłości … Dowiedz się więcej

Ubezpieczenia turystyczne w pytaniach i odpowiedziach – publikacja Rzecznika Finansowego na wakacje

Ubezpieczenie turystyczne to podstawa każdego wakacyjnego wyjazdu. Chroni nas ono przed nieprzewidzianymi zdarzeniami, takimi jak choroby, wypadki, czy kradzież bagażu. Jednak nie każdy wie na co zwrócić uwagę przy jego zakupie. Jeśli nie wiesz, jak wybrać ubezpieczenie turystyczne, zajrzyj do publikacji „Ubezpieczenia turystyczne w pytaniach i odpowiedziach”. Materiał został przygotowany przez ekspertów Biura Rzecznika Finansowego i zawiera odpowiedzi … Dowiedz się więcej