Dni Rzecznika Finansowego na Uniwersytecie Gdańskim

W dniach 21-22 marca 2024 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się kolejne wydarzenie z cyklu Dni Rzecznika Finansowego, czyli spotkań edukacyjnych organizowanych przez Biuro Rzecznika Finansowego we współpracy z Doradczym Komitetem Naukowym przy Rzeczniku Finansowym. Dni Rzecznika Finansowego są jedną z inicjatyw Rzecznika Finansowego w ramach Roku Edukacji Ekonomicznej. W czwartek … Dowiedz się więcej

Okienko transferowe OFE – ZUS 2024

Rzecznik Finansowy przypomina, iż od dnia 1 kwietnia do dnia 31 lipca 2024 roku członkowie otwartych funduszy emerytalnych (OFE) oraz osoby, które są objęte powszechnym ubezpieczeniem emerytalnym a do otwartego funduszu emerytalnego dotąd nie przystąpiły, będą mogły złożyć oświadczenie o sposobie gromadzenia środków na przyszłą emeryturę. Przypominamy, iż oświadczenia składane w roku 2014 i 2016 … Dowiedz się więcej

Działania edukacyjne Rzecznika Finansowego z okazji Światowego Dnia Konsumenta

Dnia 15 marca 2024 r. miał miejsce Światowy Dzień Konsumenta. Z tej okazji Rzecznik Finansowy zorganizował 3 webinaria. Aleksandra Dunajewska-Jurkowska przedstawiła prezentację na temat: Efektywnie polubownie, czyli o postępowaniu pozasądowym przed Rzecznikiem Finansowym. Podczas webinarium słuchacze zostali zapoznani z regulacjami dotyczącymi pozasądowego postępowania przed Rzecznikiem Finansowym oraz zaletami takiego rozwiązania. W trakcie spotkania poruszone zostały zagadnienia … Dowiedz się więcej

Rzecznik Finansowy partnerem 12. edycji Global Money Week

Rzecznik Finansowy uczestniczy w tegorocznej edycji Global Money Week (GMW). GMW jest międzynarodową kampanią Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), poświęconą zwiększaniu świadomości finansowej społeczeństwa, w szczególności młodzieży. W 2024 roku akcja GMW odbywa się w dniach 18-24 marca pod hasłem – „Zabezpiecz swoje pieniądze i swoją przyszłość” W ramach kampanii pracownicy Biura Rzecznika Finansowego … Dowiedz się więcej

Akademia Rzecznika Finansowego 2024 – rozpoczęcie rekrutacji

Rozpoczynamy nabór do kolejnych edycji programu praktyk w Biurze Rzecznika Finansowego, które odbędą się w lipcu i sierpniu 2024 r. Pierwsza edycja Akademii odbyła się w sierpniu 2023 r. O sukcesie inicjatywy świadczy między innymi fakt, że kilka osób spośród absolwentek i absolwentów programu pracuje dziś w Biurze Rzecznika w Warszawie. Akademia Rzecznika Finansowego to inicjatywa … Dowiedz się więcej

Dni Rzecznika Finansowego na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jedną z inicjatyw Rzecznika Finansowego w ramach Roku Edukacji Ekonomicznej są Dni Rzecznika Finansowego, będące cyklem spotkań edukacyjnych organizowanych na uczelniach we współpracy z przedstawicielami Doradczego Komitetu Naukowego przy Rzeczniku Finansowym, które mają na celu zwiększanie świadomości finansowej społeczeństwa. Cykl otworzyły spotkania na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dni Rzecznika Finansowego na Uniwersytecie Marii … Dowiedz się więcej

Akcja edukacyjna Rzecznika Finansowego w Nowej Sarzynie

Rok 2024 został ogłoszony Rokiem Edukacji Ekonomicznej. Rzecznik Finansowy regularnie włącza się w działania prowadzone w celu zwiększania świadomości finansowej społeczeństwa, w szczególności w dziedzinie funkcjonowania rynku finansowego, wykorzystania innowacyjnych technologii oraz możliwych zagrożeń występujących w tych obszarach. W ramach jednego z projektów edukacyjnych Biura Rzecznika odbywają się wyjazdy edukacyjne, podczas których nasi eksperci spotykają się z mieszkańcami … Dowiedz się więcej

Rzecznik Finansowy składa kolejne cztery skargi nadzwyczajne do Sądu Najwyższego      

W lutym br. Rzecznik Finansowy, dr Bohdan Pretkiel ponownie skorzystał ze swojego uprawnienia i wniósł skargi nadzwyczajne do Sądu Najwyższego w czterech sprawach, w których w jego ocenie doszło do rażącego naruszenia praw klientów instytucji finansowych. Sprawy dotyczą tzw. „umów frankowych”. Kredyty hipoteczne „we frankach szwajcarskich” w PKO BP Dwie pierwsze skargi dotyczą umów o kredyty hipoteczne … Dowiedz się więcej

Rzecznik Finansowy chroni klientkę banku przed licytacją nieruchomości i utratą dachu nad głową

Sąd Najwyższy uwzględnił kolejną skargę nadzwyczajną złożoną w maju 2022 r. przez Rzecznika Finansowego na rzecz klientki banku. Sąd uchylił w całości prawomocny wyrok, przekazując sprawę do ponownego rozpoznania. Wcześniej, sąd uwzględnił wniosek Rzecznika zawarty w skardze i wstrzymał wykonanie zaskarżonego wyroku, dzięki czemu nie doszło do licytacji nieruchomości klientki i utraty przysłowiowego dachu nad głową. … Dowiedz się więcej