Finanse po śmierci członka rodziny. Porady.

Czy śmierć posiadacza rachunku bankowego powoduje rozwiązanie umowy o prowadzenie rachunku? Jak uzyskać dostęp do informacji o rachunku zmarłego prowadzonym w banku? Czy pełnomocnictwo do rachunku jest skuteczne po śmierci jego właściciela? Jakie są zasady zwrotu kosztów pogrzebu? Jakie są zasady dziedziczenia środków znajdujących się na indywidualnym rachunku bankowym? Jak działa dyspozycja wkładem na wypadek … Czytaj dalej Finanse po śmierci członka rodziny. Porady.