Czy jest możliwa wypłata środków z IKE przed przejściem na emeryturę? Jakie to może rodzić konsekwencje?

Gdy wystąpi konieczność wcześniejszej wypłaty środków zgromadzonych na IKE spowodowana różnymi sytuacjami życiowymi, można podjąć decyzję o tzw. zwrocie całości środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym. Zwrot środków następuje w przypadku wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE, jeżeli nie można dokonać wypłaty lub wypłaty transferowej. Od wypłacanych środków pobierany jest wówczas 19% podatek od zysków kapitałowych.
Warto zwrócić uwagę na dodatkowe ograniczenia w sytuacji zwrotu środków z IKE, jeżeli oszczędzający dokonał wcześniej przeniesienia środków z pracowniczego programu emerytalnego. Kwota w wysokości 30% sumy składek podstawowych wpłaconych do PPE jest wówczas potrącana ze zgromadzonych środków i przekazywana na indywidualne konto ubezpieczonego w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zarządzanym przez ZUS, czyli na obowiązkowy I filar. Można powiedzieć, że cześć środków zostaje przeniesiona z III filara do filara I.
Po dokonaniu zwrotu środków z indywidualnego konta emerytalnego można później ponownie założyć IKE. Warto bowiem pamiętać, że tylko dokonanie wypłaty (po osiągnięciu wieku emerytalnego) i tym samym skorzystanie ze zwolnienia z podatku Belki pozbawia możliwości ponownego założenia IKE.

Odpowiedź na pytanie przygotowała ekspert w BRU Joanna Owczarek; aktualizacji i uzupełnień dokonał starszy specjalista w BRU Mariusz Denisiuk

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT