Czy możliwa jest wypłata części środków zgromadzonych na IKE? Jakie wynikają z tego konsekwencje?

W trakcie trwania umowy o prowadzenie IKE możliwe jest dokonanie częściowych wypłat zgromadzonych środków. Taka sytuacja może nastąpić jedynie w przypadku nie zachodzenia przesłanek do wypłaty lub wypłaty transferowej (wypłata po ukończeniu 60 roku życia lub wypłata w związku ze zmianą IKE). Częściowy zwrot następuje w ciągu trzydziestu dni od dnia złożenia wniosku przez osobę oszczędzającą na IKE. Należy pamiętać, iż częściowy zwrot środków z IKE powoduje obowiązek odprowadzenia należnego podatku dochodowego od zysków kapitałowych. Podstawą opodatkowania, będzie zysk wypracowany przez wypłacane środki.

Odpowiedź na pytanie przygotował starszy specjalista w BRU Mariusz Denisiuk

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT