Czy można zmienić instytucję prowadzącą IKE?

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu oszczędzania w banku czy funduszu inwestycyjnym nie oznacza, że w taki sposób będziemy musieli oszczędzać do czasu przejścia na emeryturę. Można zmienić instytucję finansową prowadzącą IKE oraz formę IKE poprzez przeniesienie środków do innej instytucji (jest to tzw. wypłata transferowa). Trzeba wówczas przenieść całość środków, gdyż niemożliwe jest jednoczesne posiadanie kilku IKE. Należy pamiętać, że w przypadku zmiany zarządzającego w ciągu 12 miesięcy od zawarcia umowy, instytucja finansowa może pobrać opłatę karną za zerwanie umowy o prowadzenie IKE. Warto się nad tym poważnie zastanowić, zwłaszcza że opłata karna może zostać wymierzona nawet w wysokości 100% zysku osiągniętego z lokowania środków zgromadzonych na IKE. Opłata karna nie może zostać potrącona, gdy oszczędzanie na danym IKE trwa co najmniej 12 miesięcy. Jej wysokość powinna być określona w umowie o prowadzenie IKE.

Odpowiedź na pytanie przygotowała ekspert w BRU Joanna Owczarek; aktualizacji i uzupełnień dokonał starszy specjalista w BRU Mariusz Denisiuk

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT