IKE w banku?

Dla osób unikających ryzyka wartą rozważenia propozycją jest założenie indywidualnego konta emerytalnego w banku. IKE w banku prowadzone jest w formie rachunku oszczędnościowego. Bankowe IKE mają zwykle charakter lokaty a'vista lub odnawialnych terminowych lokat bankowych. Od pozostałych lokat bankowych różnią się niepobieraniem podatku Belki od uzyskanych odsetek (wynosi on 19%). Oprocentowanie bankowego IKE może być uzależnione od wartości WIBOR-u, czyli oprocentowania, po jakim banki udzielają pożyczek innym bankom. Wszystkie banki, które zaoferowały IKE na 1 września 2004 r. nie pobierają opłat za założenie i prowadzenie tego konta. Bank może pobrać opłatę karną za wycofanie środków przed upływem 12 miesięcy. Opłata taka może być określona kwotowo (np. 150 zł za wycofanie środków przed upływem 12 miesięcy) lub bank może odmówić wypłacenia części należnych (nawet do 100% ich wartości).

Odpowiedź na pytanie przygotowała ekspert w BRU Joanna Owczarek; aktualizacji i uzupełnień dokonał starszy specjalista w BRU Mariusz Denisiuk

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT