Jak wypłacić pieniądze z indywidualnego konta emerytalnego? Kiedy można wypłacić środki z IKE nie tracąc ulgi podatkowej?

Środki emerytalne zgromadzone na IKE można wypłacić po osiągnięciu 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia. Dodatkowo trzeba jeszcze spełnić jeden z warunków:

•    dokonać wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych lub
•    wpłacić ponad połowę wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dokonanie wypłaty.

Powyższe 5-letnie wymogi nie obowiązują jednak osób urodzonych przed 1945 rokiem, które muszą:

•    dokonać wpłat na IKE co najmniej w 3 dowolnych latach kalendarzowych albo
•    dokonać ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 3 lata przed dniem złożenia wniosku o dokonanie wypłaty.

Natomiast oszczędzający urodzeni w latach 1946-1948 mogą dokonać wypłaty po osiągnięciu wieku 60 lat bądź nabyciu wcześniejszych uprawnień emerytalnych oraz spełnieniu warunku:

•    dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 4 dowolnych latach kalendarzowych albo
•    dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 4 lata przed dokonaniem wypłaty.

Uwaga! Po dokonaniu wypłaty środków z IKE i skorzystaniu ze zwolnienia podatkowego (z 19% podatku od zysków kapitałowych) nie można ponownie założyć IKE.
Jeżeli z różnych przyczyn życiowych zaistnieje konieczność wypłaty środków przed przejściem na emeryturę, można podjąć decyzję o wycofaniu całości lub części środków poprzez dokonanie tzw. zwrotu. Zwrot środków następuje w przypadku wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE, jeżeli nie można dokonać wypłaty lub wypłaty transferowej. Od wypłacanych środków pobierany jest wówczas 19% podatek od zysków kapitałowych.

Odpowiedź na pytanie przygotowała ekspert w BRU Joanna Owczarek; aktualizacji i uzupełnień dokonał starszy specjalista w BRU Mariusz Denisiuk

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT