Jak kształtuje się obecnie orzecznictwo sądowe w zakresie wysokości stosownego odszkodowania na rzecz najbliższych zmarłego poszkodowanego, jakie są to kwoty ?

Przyglądając się praktyce sądowej w odniesieniu do wysokości stosownego odszkodowania poniżej prezentujemy kilka przykładów wybranych orzeczeń w różnorodnych konfiguracjach rodzinnych. Pierwszy przykład to standardowa rodzina tzn. małżeństwo przed zdarzeniem posiadające dwóch dorosłych synów. Po śmierć jednego syna przy 50% przyczynieniu (a tym samym redukcji świadczenia o połowę) Sąd Rejonowy we Wrocławiu w wyroku z dnia 13 kwietnia 2005r. (sygn. akt IC 599/04) przyznał po 30 000 zł dla matki i ojca. Uzasadniając swoje orzeczenie Sąd wskazał na cierpienia psychiczne skutkujące osłabieniem aktywność życiową rodziców po stracie syna, a także utratę możliwości polepszenia warunków życia w przyszłości i konieczności ograniczenia swoich planów życiowych. W podobnym stanie faktycznym w orzeczeniu z dnia 15 października 2002 (sygn. akt II CKN 985/00) sąd przyznał 25 000 zł dla matki 15 000 zł dla ojca. Kolejnym przykładem jest orzeczenie, w którym po śmierci ojca głównego żywiciela rodziny Sąd Okręgowy w Płocku w orzeczeniu z dnia 14 października 2002r. (sygn. akt IC 953/01) przyznał po 60 000 zł dla dwójki małoletnich dzieci 65 000 zł dla małżonki zmarłego; W innym orzeczeniu w następstwie utraty jednego z rodziców dziecko cierpiące na chorobę przewlekłą Sąd Okręgowy w Lublinie w orzeczeniu z dnia 21 lutego 2002r. (sygn. akt I C 404/01) przyznał dziecku 50 000 zł. W kolejnym przykładzie, po długotrwałym procesie sądowym po śmierci obojga rodziców w wypadku drogowym w wielodzietnej rodzinie, gdzie przy życiu pozostało dziewięcioro sierot, SN w orzeczeniu z dnia 16 lipca 2004 r. (sygn. akt  CK 83/04) przyznał małoletnim dzieciom i dorosłej ale uczącej się córce po 30 000 zł., dorosłym pracującym dzieciom po 10 000 zł a dorosłej córce, która podjęła się wychowania małoletniego rodzeństwa 80 000 zł;

Odpowiedź na pytanie przygotował r.pr w BRU Aleksander Daszewski

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT