Czy poszkodowany może dochodzić swoich roszczeń bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń czy musi to robić bezpośrednio od samego sprawcy?

Poszkodowany może dochodzić roszczeń pieniężnych bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń. Oczywiście przepisy prawa nie stoją na przeszkodzie, aby poszkodowany ze swoimi roszczeniami wystąpił bezpośrednio do sprawcy, jednak zazwyczaj korzystniej jest zwrócić się właśnie do zakładu ubezpieczeń ze względu na to, iż posiada on odpowiednie zaplecze zarówno osobowe (rzeczoznawców, likwidatorów szkód itp.) jak i finansowe.

Odpowiedź na pytanie przygotował r.pr w BRU Aleksander Daszewski

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT