Czy zakład ubezpieczeń ma obowiązek pokrycia uzasadnionych okolicznościami zdarzenia kosztów, poniesionych w celu zapobieżenia zwiększeniu szkody. Czy zakład ubezpieczeń ma obowiązek pokrycia kosztów obrony ubezpieczającego w procesie sądowym?

Tak, zakład ubezpieczeń w granicach sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest obowiązany zwrócić ubezpieczającemu, uzasadnione okolicznościami zdarzenia, koszty poniesione w celu zapobieżenia zwiększeniu szkody.

Koszty obrony w postępowaniu karnym i koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu cywilnym zakład ubezpieczeń zwraca tylko w przypadku, gdy postępowania sądowe zostały podjęte na polecenie lub za zgodą zakładu ubezpieczeń.

Odpowiedź na pytanie przygotował r.pr w BRU Aleksander Daszewski


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT