Jak wygląda rozliczenie składki z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadku sprzedaży samochodu?

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT