Jaki jest zakres terytorialny ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, tzn. na jakich terytoriach to ubezpieczenie działa?

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje zarówno zdarzenia powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i na zasadzie wzajemności również zdarzenia powstałe na terytoriach państw, których biura narodowe są sygnatariuszami tzw. Porozumienia Wielostronnego. Są to kolejno terytoria następujących państw: Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia, Szwajcaria, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. W praktyce oznacza to, że znajdując się na terytoriach w/w państw wystarczającym jest posiadanie polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów, które zawarliśmy w Polsce. Nie musimy posiadać żadnego innego dokumentu.

Odpowiedź na pytanie przygotował r.pr w BRU Aleksander Daszewski, uzupełnień dokonała Małgorzata Więcko - Tułowiecka, główny specjalista w BRU

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT