Ukradziono mi samochód, złodziej jadąc moim pojazdem wyrządził szkodę - czy z tego powodu utracę zniżki w ubezpieczeniu OC posiadacza pojazdu mechanicznego?

Zakład ubezpieczeń w takiej sytuacji nie powinien odbierać zniżki właścicielowi pojazdu, ponieważ zakładowi ubezpieczeń przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem zwrotu wypłaconego odszkodowania, jeżeli kierujący wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa. W przypadku zaistnienia tego typu szkody warto skontaktować się w tej sprawie z zakładem ubezpieczeń i zwrócić się do niego o nieuwzględnianie tej szkody w odniesieniu do przysługujących ubezpieczonemu zniżek.


Odpowiedź na pytanie przygotowała Małgorzata Więcko - Tułowiecka, główny specjalista w BRU

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT