W jakim terminie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny realizuje wypłaty, czy tak jak zakład ubezpieczeń czy inaczej?

Fundusz jest obowiązany zaspokoić roszczenia w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania akt szkody od zakładu ubezpieczeń lub syndyka upadłości. W przypadku jednak gdyby wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Funduszu albo wysokości świadczenia w terminie 30 dni było niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w terminie 14 dni od dnia wyjaśnienia tych okoliczności, z tym że bezsporna część (zaliczka) świadczenia powinna być spełniona przez Fundusz w terminie 30 dni.  Odpowiedzialność za zwłokę w spełnieniu świadczenia ponoszą odpowiednio Fundusz i zakład ubezpieczeń, każdy w swoim zakresie.

Odpowiedź na pytanie przygotował r.pr w BRU Aleksander Daszewski, uzupełnień dokonała Małgorzata Więcko - Tułowiecka, główny specjalista w BRU


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT