Co to jest ubezpieczenie kredytu?


W Polsce pod pojęciem „ubezpieczenia kredytu” może kryć się wiele rodzajów ubezpieczeń, które są sprzedawane i wymagane przez banki, choć niekoniecznie są skonstruowane w celu spłaty zaciągniętego kredytu. W większości ubezpieczenia „dodawane” do kredytów to ubezpieczenia:

-  na życie, zob. więcej na temat ubezpieczeń życiowych
-  od utraty pracy,
-  od następstw nieszczęśliwych wypadków, zob. więcej na temat ubezpieczeń NNW
-  na wypadek choroby i trwałego inwalidztwa,
- niskiego wkładu własnego (obecnie z uwagi na problemy na rynku finansowym, stosowane w coraz węższym zakresie)
- tzw. pomostowe – do momentu wpisu hipoteki do księgi wieczystej.

Odpowiedź przygotowała st. specjalistka w BRU Małgorzata Więcko

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT