Czy w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu mogę domagać się zwrotu pobranej składki ubezpieczeniowej ?

W większości przypadków tak. Zgodnie bowiem z przepisami kodeksu cywilnego (art. 813 k.c.) składkę oblicza się za czas trwania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, a za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej przysługuje zwrot składki. Należy jednak podkreślić, że w wielu przypadkach zwrot składki nastąpi na konto banku, a klient powinien wymagać przekazania tej kwoty od banku, a nie od zakładu ubezpieczeń.

Odpowiedź przygotowała st. specjalistka w BRU Małgorzata Więcko

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT